AEIPI projektas

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ (AIEPI). Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-03-v-01-002.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-2-IVPK-03-V priemonę „Intelektualios valdymo sistemos“.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. birželio 1 d. – 2012 m. rugsėjo 30 d.

 

Projekto tikslai

Projekto tikslinės grupės

Projekto logotipai ir baneriai