Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninės, programinės įrangos įsigijimas (Nr. 109404)

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama projektą „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, vykdo pirkimą “Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninės, programinės įrangos įsigijimas”.