Pirmasis viešinimo seminaras (2010-10-06)

Pagrindinis seminaro tikslas – supažindinti suinteresuotas institucijas su padarytais žingsniais kuriant bendrą aplinkos informacinę sistemą (SEIS) Europos Sąjungoje, artimiausiais planais siekiant sukurti nacionalinę aplinkos informacinę sistemą Lietuvoje, informuoti potencialius sistemos naudotojus apie jos teikiamą pridėtinę vertę bei įtraukti juos į sistemos vystymo procesą.