Projekto tikslinės grupės

Ūkio subjektai (juridiniai ir fiziniai asmenys), teikiantys duomenis aplinkos apsaugos institucijoms ir fiziniai asmenys teikiantys aplinkosauginę informaciją.

Šiuo metu ūkio subjektų teikiamus duomenis apie aplinkos taršą tenka rankiniu būdu suvesti mažiausiai du kartus: pirmiausiai ūkio subjektai užpildo formas ir pateikia aplinkos apsaugos institucijoms, po to pateikti duomenys įvedami į sistemą. Formų pildymas internetu palengvintų formų teikimo procedūrą bei sumažintų klaidų skaičių.

 

AM, jos padalinių ir pavaldžių institucijų darbuotojai

Tai pagrindiniai IS AIVIKS vartotojai. Naujų elektroninių paslaugų įdiegimas palengvins AM ir jos padalinių darbuotojų darbą. Sukūrus naujas elektronines paslaugas:

· informacijos apie aplinką valdymo procesai bus suderinti su AM ir AAA bei jos institucijų struktūra, paskirstytos funkcijos;

· reikalingi duomenys bus lengvai prieinami;

· bus supaprastintas ataskaitų (duomenų atrankų) kūrimo įrankis, todėl bus lengviau juo naudotis;

· ataskaitas bus galima spausdinti tiesiai iš programos peržiūros metu;

· objektai ant žemėlapio bus susieti abipusiu ryšiu su savo koordinatėmis: tai yra pagal objektą bus galima sužinoti jo vietą ir atvirkščiai.

· duomenys į sistemą bus įvedami iš karto atlikus laboratorinę analizę – pagreitės darbo procesas, sumažės klaidų dėl žmogaus kaltės skaičius.

· bus greitesnis ir efektyvesnis duomenų valdymas, tuo pačiu tikslesnė analizė bei sprendimų priėmimas.

 

Aplinkosaugos specialistai, mokslininkai, projektų rengėjai ir kiti specialistai

Aplinkosaugos specialistai, mokslininkai, mokymo įstaigos galės gauti reikalingą informaciją internetu. Tai palengvins šios tikslinės grupės darbą, nes informacija bus lengvai prieinama, nuolat atnaujinama, o duomenys tikslūs ir sukaupti vienoje vietoje. Aplinkosaugos projektų rengėjai galės remtis patikimais duomenimis rengdami projektus, o šių projektų vertintojai, sprendimų priėmėjai bei visuomenė galės geriau įvertinti jų aktualumą. Aplinkosauginio švietimo projektų iniciatoriai operatyviai gaus naujausią informaciją apie aplinką.

 

Visuomenė

Išplėtus IS AIVIKS funkcijas ir sukūrus naujas aplinkosauginės informacijos elektronines paslaugas visuomenė turės galimybę lengvai ir greitai, viename internetiniame portale, gauti agreguotą informaciją apie aplinką. Operatyvus duomenų pasiekiamumas bei profesionalus jos išaiškinimas kalba, suprantama ne tik specialistų ratui, bet ir plačiajai visuomenei, sudarys sąlygas visuomenei greitai ir efektyviai reaguoti į aktualias aplinkosaugos problemas (ypač ekstremaliose situacijose) bei įtakoti palankių aplinkai sprendimų priėmimą.