Analitinės sistemos instrukcija

Turinys


Dokumento Kontrolė. 2


SKYRIUS 7


1
Perskaitykite pirmiausia. 7


Instrukcijos paskirtis. 7


Instrukcijos naudojimo rekomendacijos. 7


Sistemos rolės. 8


Terminai apibrėžimai ir sutrumpinimai 8


Naudojami susitarimai 8


SKYRIUS 9


2
Bendri darbo su BI analitine sistema principai 9


Prisijungimas prie Oracle BI 10


Kaip prisijungti prie Oracle BI?. 10


Oracle BI pradinio lango išdėstymas. 11


Kaip išnagrinėti Oracle BI pradinį langą?. 11


Baigti darbą su Oracle BI 12


Kaip baigti darbą su Oracle BI?. 12


SKYRIUS 13


3
BI išrankos. 13


Išrankų struktūra. 14


Kas yra išrankų struktūra?. 14


SKYRIUS 50


4
Išrankų tvarkymas. 50


Veiklos srities pasirinkimas. 51


Kaip pasirinkti veiklos sritį?. 51


Ataskaitų redagavimo lango išdėstymas. 52


Kaip išdėstytas ataskaitų redagavimo langas?. 52


Sukurti lentelę. 53


Kaip sukurti lentelę?. 53


Ataskaitos išsaugojimas. 55


Kaip išsaugoti ataskaitą?. 55


Duomenų rūšiavimas. 56


Kaip rūšiuoti duomenis?. 56


Duomenų filtravimas. 58


Kaip filtruoti duomenis?. 58


Funkcijos kūrimas. 59


Kaip sukurti funkciją?. 59


Keisti stulpelio atvaizdavimą. 60


Kaip keisti stulpelio atavizdavimą?. 60


Pakeisti ataskaitos atvaizdavimą. 62


Kaip pakeisti ataskaitos atvaizdavimą?. 62


Parametrizuotos ataskaitos kūrimas. 65


Kaip sukurti parametrizuotą ataskaitą?. 65


Tarpinės sumos įterpimas. 66


Kaip įterpti tarpinę sumą?. 66


Ataskaitų rinkinio kūrimas. 67


Kaip sukurti ataskaitų rinkinį?. 67


Ataskaitų rinkinio turinio redagavimas. 68


Kaip redaguoti ataskaitų rinkinio turinį?. 68


Ataskaitų rinkinio parametro kūrimas. 70


Kaip sukurti ataskaitų rinkinio parametrą?. 70


Ataskaitų rinkinio filtro kūrimas. 72


Kaip sukurti ataskaitų rinkinio filtrą?. 72

 

SKYRIUS

1

Perskaitykite pirmiausia

Naudotojo instrukcija aprašo kaip naudotis „Aplinkos informacijos valdymo integruota sistema“ (toliau – (AIVIKS)).Instrukcijos paskirtis

Šis dokumentas yra skirtas valstybinių institucijų darbuotojams, kurie analizuoja AIEPI sistemoje suvestą informaciją ir pagal poreikį kuria analitines
ataskaitas.

Naudotojo instrukcija
pataria skaitytojams kaip naudotis taikomąja sistema. Šiame dokumente pateikiamos instrukcijos, kaip naudojantis specifinėmis sistemos funkcijomis, atlikti
užduotis, reikalingas veiklos tikslų įgyvendinimui. Dokumentas yra paruoštas pagal sistemos naudotojų veiklos rolių specifiką. Instrukciją rekomenduojame
naudoti naujų specialistų apmokymui.


Instrukcijos naudojimo rekomendacijos

Jei esate naujas AIVIKS naudotojas, mes Jums rekomenduojame:

· Perskaityti 1 skyrių. Tai leis jums susidaryti bendrą vaizdą prieš pradedant gilintis į kiekvieną skyrių.

· Perskaityti skyriaus įžangą prieš pradedant skaityti ir vykdyti užduotis.

· Kiekvienai užduočiai atlikti nuosekliai naudoti instrukcijas aprašytas “Kaip atlikti…” dalyje.

Jei esate patyręs naudotojas, galite:

· Eiti tiesiai prie “Kaip atlikti…” dalies, jei žinote kada ir kokiu tikslu turi būti atliekama užduotis.

· Žvilgtelti į instrukciją, kai to reikia, vos tik būsite pakankamai gerai susipažinęs su taikomąja sistema.


Sistemos rolės

Ši instrukcija pritaikyta tokias roles turintiems sistemos naudotojams:

 • BI ataskaitų kūrėjas


Terminai apibrėžimai ir sutrumpinimai

Eil. Nr. Terminas / Trumpinys Aprašymas
1. AAA Aplinkos apsaugos agentūra prie aplinkos ministerijos
2. AIEPI Aplinkosauginės infromacijos elektroninių paslaugų išvystimas

Lentelė 1. Naudotų terminų ir sutrumpinimų aprašymasNaudojami susitarimai

Tam, kad dokumentą būtų lengviau skaityti ir suprasti jame naudojami tokie susitarimai:

Mygtukų pavadinimai Mygtukų pavadinimai rašomi laužtiniuose skliaustuose, pavyzdžiui:

Paspauskite [Return]

Įvesti Sąvoka įvesti šioje instrukcijoje reiškia, kad Jūs turite klaviatūros pagalba užregistruoti informaciją arba komandą ir paspausti
[Return] arba [Kitas laukas].
Laukų pavadinimai Sąvoka laukas šioje instrukcijoje naudojama ekrano sritims, kuriose įvedate informaciją. Laukų pavadinimai šioje instrukcijoje yra
tokie, kokie jie yra rodomi ekrane.
Įvedami simboliai Informacija, kurią Jūs surenkate klaviatūra yra pateikiama taip, kaip parodyta pavyzdyje:

Įveskite ‘Neaiškiai užpildytas asmens kodas’ dokumento atmetimo priežastyje.

ž

SKYRIUS

2

Bendri darbo su BI analitine sistema principai

Šiame skyriuje aprašyti scenarijai, kurios vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas

Perskaitysite, kaip atlikti šiuos scenarijus:

* Prisijungimas prie Oracle BI;

* Oracle BI pradinio lango išdėstymas;

* Baigti darbą su BI.Prisijungimas prie Oracle
BI

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip prisijungti prie Oracle BI?

Scenarijų prisijungimas prie Oracle BI vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti
Interneto naršyklėje įveskite adresą http://vilaiepibi.lt.dom:9704/analytics/
2.
Suvesti
Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį.
3.
Peržiūrėti
Privalo atsidaryti toks puslapis:


Oracle BI pradinio lango išdėstymas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Oracle BI pradinio lango išdėstymas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip išnagrinėti Oracle BI pradinį langą?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
2.
Išnagrinėti pradinį langą

Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos.

Oracle BI pradinį langą sudaro:

 • Create skiltis – tai skiltis skirta atlikti naujom užduotim;
 • Browse/Manage skiltis – tai skiltis skirta valdyti katalogus;
 • Get started skiltis – tai skiltis skirta Oracle BI dokumentacijai
 • Pagrindinė antraštė – šią skiltį matysite viso prisijungimo prie sistemos metu. Ši skiltis skirta patogiai navigacijai.Baigti darbą su
Oracle BI

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Baigti darbą su Oracle BI. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

*
BI ataskaitų kūrėjas


Kaip
baigti darbą su Oracle BI?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Baigti darbą su sistema
Prisijungę prie sistemos, darbą su ja galite baigti būdami bet kuriame sistemos lange, paspausdami nuorodą [Sign Out] viršutiniame
dešiniajame lango kampe.

SKYRIUS

3

BI išrankos

Šiame skyriuje aprašyti scenarijai, kurios vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Išrankų struktūra

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma… Šias roles turintys naudotojai dirba su išrankomis:

* BI ataskaitų kūrėjas
Kas yra
išrankų struktūra?

Šiame skyriuje aprašytos išrankų struktūros, jas sudaro trys lygiai:

· Fizinis lygis;

· Loginis Lygis;

· Duomenų atvaizdavimo lygis.

Duomenų sritis: 01. Valstybinis vandens monitoringas

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Ataskaitiniai objektai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Objekto adresas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_ADRESAS DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_ADRESAS
Objekto įmonės kodas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_IMONES_KODAS DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_IMONES_KODAS
Objekto kategorija DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KATEGORIJA DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KATEGORIJA
Objekto kodas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KODAS DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KODAS
Objekto koordinatės X DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KOORD_X DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KOORD_X
Objekto koordinatės Y DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KOORD_Y DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KOORD_Y
Objekto pavadinimas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_PAV DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_PAV
Objekto rūšis DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_RUSIS DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_RUSIS
Objekto tipas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_TIPAS DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Atsakingos organizacijos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Organizacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS_ATSAK.ORG_KODAS DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS_ATSAK.ORG_PAV DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Organizacija priimanti mėginius DIM_ORGANIZACIJOS_ATSAK.ORG_PRIIMA_MEGINIUS DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PRIIMA_MEGINIUS
Organizacijos RAAD nr. DIM_ORGANIZACIJOS_ATSAK.ORG_RAAD_NR DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_RAAD_NR

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Biologinės rūšys

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

ICES kodas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_ICES_KODAS DIM_BIO_RS_GRP.BRG_ICES_KODAS
IM kodas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_IM_KODAS DIM_BIO_RS_GRP.BRG_IM_KODAS
Biologinės rūšies kodas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_KODAS DIM_BIO_RS_GRP.BRG_KODAS
Biologinės rūšies pavadinimas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_PAVAD DIM_BIO_RS_GRP.BRG_PAVAD
Biologinės rūšies lietuviškas pavadinimas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_PAVAD_LT DIM_BIO_RS_GRP.BRG_PAVAD_LT
Biologinės rūšies taksonominio vieneto patikslinimas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_TAKS_VNT_PATIKSL DIM_BIO_RS_GRP.BRG_TAKS_VNT_PATIKSL
Biologinės rūšies WISE SOE kodas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_WISE_SOE_KODAS DIM_BIO_RS_GRP.BRG_WISE_SOE_KODAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Hidromorfologinė charakteristika

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Galioja iki DIM_HIDRMORF_CHARAKTERISTKOS.HMC_GALIOJA_IKI DIM_HIDRMORF_CHARAKTERISTKOS.HMC_GALIOJA_IKI
Galioja nuo DIM_HIDRMORF_CHARAKTERISTKOS.HMC_GALIOJA_NUO DIM_HIDRMORF_CHARAKTERISTKOS.HMC_GALIOJA_NUO
Pastabos DIM_HIDRMORF_CHARAKTERISTKOS.HMC_PASTABOS DIM_HIDRMORF_CHARAKTERISTKOS.HMC_PASTABOS
Reikšmė DIM_HIDRMORF_CHARAKTERISTKOS.HMC_REIKSME DIM_HIDRMORF_CHARAKTERISTKOS.HMC_REIKSME

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Individų grupės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Individų grupės eilės numeris DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_EIL_NR DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_EIL_NR
Individų grupės nustatymo žymė DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_NUSTATYMO_ZYME DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_NUSTATYMO_ZYME
Individų grupės zoobentoso vystymo stadija DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_ZOOBENT_VYST_STADIJA DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_ZOOBENT_VYST_STADIJA
Individų grupės zooplanktono vystymo stadija DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_ZOOPLANKT_VYST_STADIJA DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_ZOOPLANKT_VYST_STADIJA

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Matavimo vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Matavimo vienetų formulė DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_FORMULE DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_FORMULE
Matavimo vienetų ICES kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_ICES_KODAS DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_ICES_KODAS
Matavimo vienetų kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_KODAS DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_KODAS
Matavimo vienetas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_PAV DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Metodai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Metodo aprašymas DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS
Metodo aprašymas priede DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS_PRIEDE DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS_PRIEDE
Metodo ICES tipas DIM_METODAI.MTD_ICES_METODO_TIPAS DIM_METODAI.MTD_ICES_METODO_TIPAS
Metodo ICES standartas DIM_METODAI.MTD_ICES_STANDARTAS DIM_METODAI.MTD_ICES_STANDARTAS
Metodo IM kodas DIM_METODAI.MTD_IM_KODAS DIM_METODAI.MTD_IM_KODAS
Metodo principas DIM_METODAI.MTD_METODO_PRINCIPAS DIM_METODAI.MTD_METODO_PRINCIPAS
Metodo prietaiso kodas DIM_METODAI.MTD_PRIETAISO_KODAS DIM_METODAI.MTD_PRIETAISO_KODAS
Metodo standartas DIM_METODAI.MTD_STANDARTAS DIM_METODAI.MTD_STANDARTAS
Metodo tipas DIM_METODAI.MTD_TIPAS DIM_METODAI.MTD_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Monitoringo tyrimų vietos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Apskrities kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_KODAS DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_KODAS
Apskrities pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_PAVAD DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_PAVAD
Savivaldybės kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_KODAS DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_KODAS
Savivaldybės pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_PAVAD DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_PAVAD
Seniūnijos kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_SEN_KODAS DIM_MONITORINGAS.ADM_SEN_KODAS
Seniūnijos pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_SEN_PAVAD DIM_MONITORINGAS.ADM_SEN_PAVAD
Monitorigo tyrimų vietos identifikatorius DIM_MONITORINGAS.MON_IDENT DIM_MONITORINGAS.MON_IDENT
Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MON_STOT_TIPAS DIM_MONITORINGAS.MON_STOT_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos tema DIM_MONITORINGAS.MON_TEMA DIM_MONITORINGAS.MON_TEMA
Monitoringo tyrimų vietos koordinatės X DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_X DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_X
Monitoringo tyrimų vietos koordinatės Y DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_Y DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_Y
Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_PAV DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_PAV
Monitoringo tyrimų vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MON_VIETOS_TIPAS DIM_MONITORINGAS.MON_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros lygio DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_JUROS DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_JUROS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_Z_PAVIRS DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_Z_PAVIRS
Monitoringo tyrimų vietos ICES pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_MV_PAVAD DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_MV_PAVAD
Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties paskirtis DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_PASK DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_PASK
Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_TIPAS DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos ICES vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_VIETOS_TIPAS DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos pastabos DIM_MONITORINGAS.MTV_PASTABOS DIM_MONITORINGAS.MTV_PASTABOS
Paviršinio vandens telkinio ilgis DIM_MONITORINGAS.PVT_ILGIS DIM_MONITORINGAS.PVT_ILGIS
Paviršinio vandens telkinio kodas DIM_MONITORINGAS.PVT_KODAS DIM_MONITORINGAS.PVT_KODAS
Paviršinio vandens telkinio ipavadinimas DIM_MONITORINGAS.PVT_PAVAD DIM_MONITORINGAS.PVT_PAVAD
Paviršinio vandens telkinio plotas DIM_MONITORINGAS.PVT_PLOTAS DIM_MONITORINGAS.PVT_PLOTAS
Paviršinio vandens telkinio rizikos DIM_MONITORINGAS.PVT_RIZIKOS DIM_MONITORINGAS.PVT_RIZIKOS
Paviršinio vandens telkinio vidutinis gylis DIM_MONITORINGAS.PVT_VIDUT_GYLIS DIM_MONITORINGAS.PVT_VIDUT_GYLIS
Vandens telkinio kodas DIM_MONITORINGAS.VTK_KODAS DIM_MONITORINGAS.VTK_KODAS
Vandens telkinio pavadinimas DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD
Vandens telkinio angliškas pavadinimas DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD_EN DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD_EN
Vandens telkinio WISE SOE kodas DIM_MONITORINGAS.VTK_WISE_SOE_KODAS DIM_MONITORINGAS.VTK_WISE_SOE_KODAS
Vandens telkinio tipo aprašymas DIM_MONITORINGAS.VTT_APRASYMAS DIM_MONITORINGAS.VTT_APRASYMAS
Vandens telkinio tipo kodas DIM_MONITORINGAS.VTT_KODAS DIM_MONITORINGAS.VTT_KODAS
Vandens telkinio tipo WISE SOE kodas DIM_MONITORINGAS.VTT_WISE_SOE_KODAS DIM_MONITORINGAS.VTT_WISE_SOE_KODAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Organizacijos el. paštas DIM_ORGANIZACIJOS_APT.ORG_EMAIL DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_EMAIL
Organizacijos faksas DIM_ORGANIZACIJOS_APT.ORG_FAX DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_FAX
Organizacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS_APT.ORG_KODAS DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS_APT.ORG_PAV DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Organizacija priimanti mėginius DIM_ORGANIZACIJOS_APT.ORG_PRIIMA_MEGINIUS DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PRIIMA_MEGINIUS
Organizacijos RAAD nr. DIM_ORGANIZACIJOS_APT.ORG_RAAD_NR DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_RAAD_NR
Organizacijos tipas DIM_ORGANIZACIJOS_APT.ORG_TIPAS DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Organizacijos užsakiusios mėginį

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Organizacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Organizacija priimanti mėginius DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PRIIMA_MEGINIUS DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PRIIMA_MEGINIUS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Parametrai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Parametro CAS numeris DIM_PARAMETRAI.PTM_CAS_NR DIM_PARAMETRAI.PTM_CAS_NR
Parametro formatuotas kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_FORM_KODAS DIM_PARAMETRAI.PTM_FORM_KODAS
Parametro ICES kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_ICES_KODAS DIM_PARAMETRAI.PTM_ICES_KODAS
Parametro IM kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_KODAS DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_KODAS
Parametro IM reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_REIKSMES_TIPAS DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_REIKSMES_TIPAS
Parametro IM sąrašas DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_SARASAS DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_SARASAS
Parametro kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_KODAS DIM_PARAMETRAI.PTM_KODAS
Parametras matuojamas vietoje DIM_PARAMETRAI.PTM_MATUOJAMAS_VIETOJE DIM_PARAMETRAI.PTM_MATUOJAMAS_VIETOJE
Parametro OKTIS identifikatorius DIM_PARAMETRAI.PTM_OKTIS_IDENT DIM_PARAMETRAI.PTM_OKTIS_IDENT
Parametro pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD
Parametro angliškas pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD_EN DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD_EN
Parametro PHMP pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PHMP_PAVAD DIM_PARAMETRAI.PTM_PHMP_PAVAD
Parametro reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_REIKSMES_TIPAS DIM_PARAMETRAI.PTM_REIKSMES_TIPAS
Parametro tyrimų tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_TYRIMU_TIPAS DIM_PARAMETRAI.PTM_TYRIMU_TIPAS
Vykdomas poveikio aplikai monitoringas DIM_PARAMETRAI.PTM_VYKD_POV_APL_MON DIM_PARAMETRAI.PTM_VYKD_POV_APL_MON

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Parametrų grupės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Parametrų grupės kodas DIM_PARAMETRAI_GRUPESE.GRP_KODAS DIM_PARAMETRAI_GRUPESE.GRP_KODAS
Parametrų grupės pavadinimas DIM_PARAMETRAI_GRUPESE.GRP_PAVAD DIM_PARAMETRAI_GRUPESE.GRP_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Paviršiniai vandens objektai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Pavirššinio vandens objekto identifikatorius DIM_VANDENS_PAV_OBJ.IVO_IDENT DIM_VANDENS_PAV_OBJ.IVO_IDENT
Paviršinio vanedns objekto pavadinimas DIM_VANDENS_PAV_OBJ.IVO_PAVAD DIM_VANDENS_PAV_OBJ.IVO_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal tyrimo rezultatą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Data PERIODAI, PAGAL_ATLIKTA_TYRIMO_REZULTATA.TPR_FIRST_DAY PERIODAI.TPR_FIRST_DAY
Diena PERIODAI, PAGAL_ATLIKTA_TYRIMO_REZULTATA.TPR_MONTH_DAY_NO PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnesio pavadinimas PERIODAI, PAGAL_ATLIKTA_TYRIMO_REZULTATA.TPR_MONTH_NAME PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo PERIODAI, PAGAL_ATLIKTA_TYRIMO_REZULTATA.TPR_MONTH_NO PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Mėnuo PERIODAI, PAGAL_ATLIKTA_TYRIMO_REZULTATA.TPR_MONTH_NO PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Mėnuo PERIODAI, PAGAL_ATLIKTA_TYRIMO_REZULTATA.TPR_MONTH_NO PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Ketvirtis PERIODAI, PAGAL_ATLIKTA_TYRIMO_REZULTATA.TPR_QUARTER_NO PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Ketvirtis PERIODAI, PAGAL_ATLIKTA_TYRIMO_REZULTATA.TPR_QUARTER_NO PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Metai PERIODAI, PAGAL_ATLIKTA_TYRIMO_REZULTATA.TPR_YEAR_NO PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal atliktą tyrimą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Data PERIODAI, PAGAL ATLIKTA TYRIMA.TPR_FIRST_DAY PERIODAI.TPR_FIRST_DAY
Diena PERIODAI, PAGAL ATLIKTA TYRIMA.TPR_MONTH_DAY_NO PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnesio pavadinimas PERIODAI, PAGAL ATLIKTA TYRIMA.TPR_MONTH_NAME PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo PERIODAI, PAGAL ATLIKTA TYRIMA.TPR_MONTH_NO PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Mėnuo PERIODAI, PAGAL ATLIKTA TYRIMA.TPR_MONTH_NO PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Mėnuo PERIODAI, PAGAL ATLIKTA TYRIMA.TPR_MONTH_NO PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Ketvirtis PERIODAI, PAGAL ATLIKTA TYRIMA.TPR_QUARTER_NO PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Ketvirtis PERIODAI, PAGAL ATLIKTA TYRIMA.TPR_QUARTER_NO PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Metai PERIODAI, PAGAL ATLIKTA TYRIMA.TPR_YEAR_NO PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal tyrimo pradžios datą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Diena PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnesio pavadinimas PERIODAI.TPR_MONTH_NAME PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO PERIODAI.TPR_QUARTER_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Ribinės vertės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Galimas viršijimų skaičius DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIMAS_VIRS_SK DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIMAS_VIRS_SK
Galioja iki DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIOJA_IKI DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIOJA_IKI
Galioja nuo DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIOJA_NUO DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIOJA_NUO
Ribinė reikšmė DIM_RIBINES_VERTES.RIB_REIKSME DIM_RIBINES_VERTES.RIB_REIKSME
Ribinės reikšmės taikymas DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TAIKYMAS DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TAIKYMAS
Tema DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TEMA DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TEMA
Tipas DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TIPAS DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TIPAS
Viršijimų skaičiaus tipas DIM_RIBINES_VERTES.RIB_VIRS_SK_TIPAS DIM_RIBINES_VERTES.RIB_VIRS_SK_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų rezultatų rodikliai.

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimo rezultatų vidurkis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Tyrimo rezultatų vidurkis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Tyrimo rezultatų suma FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Tyrimo rezultatų suma FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Monitoringo vietų skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Monitoringo vietų skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_MON_ID
Mėginio vidutinis gylis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Mėginio vidutinis gylis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_MEG_GYLIS
Atliktų tyrimų skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Atliktų tyrimų skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_ID
Tiriamų parametrų skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Tiriamų parametrų skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TRR_ID
Tyrimo rezultato didžiausia reikšmė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Tyrimo rezultato didžiausia reikšmė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Tyrimo rezultatų mažiausia reikšmė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Tyrimo rezultatų mažiausia reikšmė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Tyrimo rezultatų standartinis nuokrypis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Tyrimo rezultatų standartinis nuokrypis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Tyrimo rezultatų mediana FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Tyrimo rezultatų mediana FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Atliktų tyrimų skaičius, kai viršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Atliktų tyrimų skaičius, kai viršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_ID
Atliktų tyrimų skaičius, kai viršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Atliktų tyrimų skaičius, kai viršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Atliktų tyrimų skaičius, kai viršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Atliktų tyrimų skaičius, kai viršyta ribinė vertė DIM_RIBINES_VERTES.RIB_REIKSME
Atliktų tyrimų skaičius, kai neviršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Atliktų tyrimų skaičius, kai neviršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_ID
Atliktų tyrimų skaičius, kai neviršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Atliktų tyrimų skaičius, kai neviršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Atliktų tyrimų skaičius, kai neviršyta ribinė vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Atliktų tyrimų skaičius, kai neviršyta ribinė vertė DIM_RIBINES_VERTES.RIB_REIKSME
Monitoringo vietų, viršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Monitoringo vietų, viršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_MON_ID
Monitoringo vietų, viršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Monitoringo vietų, viršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Monitoringo vietų, viršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Monitoringo vietų, viršijusių ribinę vertę skaičius DIM_RIBINES_VERTES.RIB_REIKSME
Monitoringo vietų neviršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Monitoringo vietų neviršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_MON_ID
Monitoringo vietų neviršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Monitoringo vietų neviršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Monitoringo vietų neviršijusių ribinę vertę skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.Monitoringo vietų neviršijusių ribinę vertę skaičius DIM_RIBINES_VERTES.RIB_REIKSME

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų sudedamosios

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Apibendrinta tyrimo sudedamoji DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_APIBENDRINTA DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_APIBENDRINTA
Tyrimo sudedamoji baigta tirti DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_BAIGTA_TIRTI DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_BAIGTA_TIRTI
Tyrimo sudedamosios paėmimo tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAEMIMO_TIPAS DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAEMIMO_TIPAS
Tyrimo sudedamosios pavadinimas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAVAD DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAVAD
Skaičiuoja LHMT DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_SKAICIUOJA_LHMT DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_SKAICIUOJA_LHMT
Talpos dydis DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_DYDIS DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_DYDIS
Talpos nr. DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_NR DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_NR
Tema DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TEMA DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TEMA
Tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TIPAS DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TIPAS
Transekta DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TRANSEKTA DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TRANSEKTA
Tyrimo tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TYRIMO_TIPAS DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TYRIMO_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų terpės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Ištirtos tyrimų terpės ICES kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_ICES_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_ICES_KODAS
Ištirtos tyrimų terpės IM kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_IM_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_IM_KODAS
Ištirtos tyrimų terpės kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_KODAS
Ištirtos tyrimų terpės pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD
Ištirtos tyrimų terpės angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN
Ištirtos tyrimų terpės simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS
Ištirta tyrimų terpė turi nurodytą vandens horizontą DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT
Detalizuojančios tyrimų terpės ICES kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_ICES_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_ICES_KODAS
Detalizuojančios tyrimų terpės IM kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_IM_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_IM_KODAS
Detalizuojančios tyrimų terpės kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_KODAS
Detalizuojančios tyrimų terpės pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD
Detalizuojančios tyrimų terpės angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD_EN DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD_EN
Detalizuojančios tyrimų terpės simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_SIMBOLIS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_SIMBOLIS
Detalizuojanti tyrimų terpė turi nurodytą vandens horizontą DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_VAND_HORIZONT DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_VAND_HORIZONT

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Upių baseinai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Baseino identifikatorius DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_BAS_IDENT DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_BAS_IDENT
Baseino pavadinimas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_BAS_PAVAD DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_BAS_PAVAD
Pabaseinio identifikatorius DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_PAB_IDENT DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_PAB_IDENT
Pabaiseinio pavadinimas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_PAB_PAVAD DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_PAB_PAVAD
Rajono identifikatorius DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_RAJ_IDENT DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_RAJ_IDENT
Rajono pavadinimas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_RAJ_PAVAD DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_RAJ_PAVAD
Tipas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_TIPAS DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Vandens telkinio žuvingumas

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Vandens telkinio žuvingumo kodas DIM_VAND_TELK_ZUV.VTZ_KODAS DIM_VAND_TELK_ZUV.VTZ_KODAS
Vandens telkinio žuvungumo pavadinimas DIM_VAND_TELK_ZUV.VTZ_PAVAD DIM_VAND_TELK_ZUV.VTZ_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Vandens telkinių pobūdis

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Vandens telkinio pobūdžio kodas DIM_VAND_TELK_POB.VTP_KODAS DIM_VAND_TELK_POB.VTP_KODAS
Vandens telkinio pobūdžio pavadinimas DIM_VAND_TELK_POB.VTP_PAVAD DIM_VAND_TELK_POB.VTP_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Veiklos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Veiklos kodas DIM_VEIKLOS.VKL_KODAS DIM_VEIKLOS.VKL_KODAS
Veiklos pavadinimas DIM_VEIKLOS.VKL_PAV DIM_VEIKLOS.VKL_PAV
Veiklos tema DIM_VEIKLOS.VKL_TEMA DIM_VEIKLOS.VKL_TEMA
Veiklos tipas DIM_VEIKLOS.VKL_TIPAS DIM_VEIKLOS.VKL_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Veiklos pagal tyrimus

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Veiklos kodas DIM_VEIKLOS_PAGAL_TYRIMUS.VKL_KODAS DIM_VEIKLOS.VKL_KODAS
Veiklos pavadinimas DIM_VEIKLOS_PAGAL_TYRIMUS.VKL_PAV DIM_VEIKLOS.VKL_PAV
Veiklos tema DIM_VEIKLOS_PAGAL_TYRIMUS.VKL_TEMA DIM_VEIKLOS.VKL_TEMA
Veiklos tipas DIM_VEIKLOS_PAGAL_TYRIMUS.VKL_TIPAS DIM_VEIKLOS.VKL_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Vidutinis mėnesio debitas

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Vidutinio mėnesio debito mėnuo DIM_VID_MENESIO_DEBITAI.VMD_MENUO DIM_VID_MENESIO_DEBITAI.VMD_MENUO
Viidutinio mėnesio debito metai DIM_VID_MENESIO_DEBITAI.VMD_METAI DIM_VID_MENESIO_DEBITAI.VMD_METAI
Vidutinis mėnesio debitas DIM_VID_MENESIO_DEBITAI.VMD_VIDUTINIS_DEBITAS DIM_VID_MENESIO_DEBITAI.VMD_VIDUTINIS_DEBITAS

Duomenų sritis: 03. Vandens taršos kontrolė

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

TPR_CODE Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_CODE PERIODAI.TPR_CODE
TPR_ETLR_ID_DIM Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_ETLR_ID_DIM PERIODAI.TPR_ETLR_ID_DIM
Diena Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.Diena PERIODAI.TPR_FIRST_DAY
TPR_ID_DIM Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_ID_DIM PERIODAI.TPR_ID_DIM
TPR_IRASO_DATA_DIM Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_IRASO_DATA_DIM PERIODAI.TPR_IRASO_DATA_DIM
TPR_KAS_IRASE_DIM Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_KAS_IRASE_DIM PERIODAI.TPR_KAS_IRASE_DIM
TPR_LAST_DAY Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_LAST_DAY PERIODAI.TPR_LAST_DAY
TPR_MONTH_DAY_NO Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_MONTH_DAY_NO PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnesio pavadinimas Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.Mėnesio pavadinimas PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Savaitė Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.Savaitė PERIODAI.TPR_MONTH_WEEK_NO
Data Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.Data PERIODAI.TPR_NAME
Ketvirtis Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
TPR_TPR_ID Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_TPR_ID PERIODAI.TPR_TPR_ID
TPR_WEEK_DAY_NAME Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_WEEK_DAY_NAME PERIODAI.TPR_WEEK_DAY_NAME
TPR_WEEK_DAY_NO Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_WEEK_DAY_NO PERIODAI.TPR_WEEK_DAY_NO
TPR_WORK_DAY_KOD Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_WORK_DAY_KOD PERIODAI.TPR_WORK_DAY_KOD
TPR_WORK_DAY_PAV Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_WORK_DAY_PAV PERIODAI.TPR_WORK_DAY_PAV
TPR_YEAR_DAY_NO Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_YEAR_DAY_NO PERIODAI.TPR_YEAR_DAY_NO
Metai Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO
TPR_YEAR_WEEK_IW_NO Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_YEAR_WEEK_IW_NO PERIODAI.TPR_YEAR_WEEK_IW_NO
TPR_YEAR_WEEK_WW_NO Laikotarpis pagal tyrimo pradžios datą.TPR_YEAR_WEEK_WW_NO PERIODAI.TPR_YEAR_WEEK_WW_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Matavimo vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Matavimo vieneto ICES kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto ICES kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_ICES_KODAS
Matavimo vieneto kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_KODAS
Matavimo vieneto pavadinimas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto pavadinimas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Organizacinis vienetas

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Organizacijos kodas Organizacinis vienetas.Organizacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Organizacijos pavadinimas Organizacinis vienetas.Organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Organizacijos angliškas pavadinimas Organizacinis vienetas.Organizacijos angliškas pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAVAD_EN
Organizacijos RAAD nr. Organizacinis vienetas.Organizacijos RAAD nr. DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_RAAD_NR
Organizacijos tipas Organizacinis vienetas.Organizacijos tipas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TIPAS
Organizacija priimanti mėginius Organizacinis vienetas.Organizacija priimanti mėginius DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PRIIMA_MEGINIUS
Organizacijos el. paštas Organizacinis vienetas.Organizacijos el. paštas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_EMAIL
Organizacijos faksas Organizacinis vienetas.Organizacijos faksas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_FAX
Orgnanizacijos info Organizacinis vienetas.Orgnanizacijos info DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_INFO
Organizacijos telefonas Organizacinis vienetas.Organizacijos telefonas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TELEF

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Parametrai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Parametro kodas Parametrai.Parametro kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_KODAS
Parametro pavadinimas Parametrai.Parametro pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD
Parametro angliškas pavadinimas Parametrai.Parametro angliškas pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD_EN
Parametro CAS numeris Parametrai.Parametro CAS numeris DIM_PARAMETRAI.PTM_CAS_NR
Parametras matuojamas vietoje Parametrai.Parametras matuojamas vietoje DIM_PARAMETRAI.PTM_MATUOJAMAS_VIETOJE
Parametro reikšmės tipas Parametrai.Parametro reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_REIKSMES_TIPAS
Parametro tyrimo tipas Parametrai.Parametro tyrimo tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_TYRIMU_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Rodikliai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_TIPAS
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_GALIOJA_IKI
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_GALIOJA_NUO
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_KIEKIS
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_LAIKOTARPIS
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_MVN_ID
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_ID
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TRR_ID
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_TIPAS
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai DIM_TERSALAI.TER_GRUPE
Patikrų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrų normatyvų viršijimai PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Atlikta patikrų Tyrimų rezultatai.Atlikta patikrų FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TRR_ID
Patikrinta objektų Tyrimų rezultatai.Patikrinta objektų FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TIR_OBJ
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_TIPAS
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_GALIOJA_IKI
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_GALIOJA_NUO
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_KIEKIS
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_LAIKOTARPIS
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_MVN_ID
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_ID
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TIR_OBJ
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai DIM_LEIST_TARSOS_NORMOS.LTN_TIPAS
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai DIM_TERSALAI.TER_GRUPE
Patikrintų objektų normatyvų viršijimai Tyrimų rezultatai.Patikrintų objektų normatyvų viršijimai PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Vidurkis Tyrimų rezultatai.Vidurkis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_APTIKIMO_RIBA
Maksimali reikšmė Tyrimų rezultatai.Maksimali reikšmė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Minimali reikšmė Tyrimų rezultatai.Minimali reikšmė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Teršalai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Teršalo kodas Teršalai.Teršalo kodas DIM_TERSALAI.TER_KODAS
Teršalo pavadinimas Teršalai.Teršalo pavadinimas DIM_TERSALAI.TER_PAV
Teršalo IPTR kodas Teršalai.Teršalo IPTR kodas DIM_TERSALAI.TER_IPTR_KODAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Veiklos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Veiklos kodas Veiklos.Veiklos kodas DIM_VEIKLOS.VKL_KODAS
Veiklos pavadinimas Veiklos.Veiklos pavadinimas DIM_VEIKLOS.VKL_PAV
Veiklos tema Veiklos.Veiklos tema DIM_VEIKLOS.VKL_TEMA
Veiklos tipas Veiklos.Veiklos tipas DIM_VEIKLOS.VKL_TIPAS

Duomenų sritis: 05. Upių baseinų rajonų valdymas

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Matavimo vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

ICES kodas Matavimo vienetai.ICES kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_ICES_KODAS
Kodas Matavimo vienetai.Kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_KODAS
Pavadinimas Matavimo vienetai.Pavadinimas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Monitoringo tyrimų vietos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Apskrities kodas Monitoringo tyrimų vietos.Apskrities kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_KODAS
Apskrities pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Apskrities pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_PAVAD
Savivaldybės kodas Monitoringo tyrimų vietos.Savivaldybės kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_KODAS
Savivaldybės pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Savivaldybės pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_PAVAD
Seniūnijos kodas Monitoringo tyrimų vietos.Seniūnijos kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_SEN_KODAS
Seniūnijos pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Seniūnijos pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_SEN_PAVAD
Monitorigo tyrimų vietos identifikatorius Monitoringo tyrimų vietos.Monitorigo tyrimų vietos identifikatorius DIM_MONITORINGAS.MON_IDENT
Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MON_STOT_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos tema Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos tema DIM_MONITORINGAS.MON_TEMA
Monitoringo tyrimų vietos koordinatės X Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos koordinatės X DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_X
Monitoringo tyrimų vietos koordinatės Y Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos koordinatės Y DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_Y
Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_PAV
Monitoringo tyrimų vietos tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MON_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros lygio Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros lygio DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_JUROS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_Z_PAVIRS
Monitoringo tyrimų vietos ICES pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_MV_PAVAD
Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties paskirtis Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties paskirtis DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_PASK
Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos ICES vietos tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos pastabos Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos pastabos DIM_MONITORINGAS.MTV_PASTABOS
Paviršinio vandens telkinio ilgis Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio ilgis DIM_MONITORINGAS.PVT_ILGIS
Paviršinio vandens telkinio kodas Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio kodas DIM_MONITORINGAS.PVT_KODAS
Paviršinio vandens telkinio pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio pavadinimas DIM_MONITORINGAS.PVT_PAVAD
Paviršinio vandens telkinio plotas Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio plotas DIM_MONITORINGAS.PVT_PLOTAS
Paviršinio vandens telkinio rizikos Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio rizikos DIM_MONITORINGAS.PVT_RIZIKOS
Paviršinio vandens telkinio vidutinis gylis Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio vidutinis gylis DIM_MONITORINGAS.PVT_VIDUT_GYLIS
Vandens telkinio kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio kodas DIM_MONITORINGAS.VTK_KODAS
Vandens telkinio pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio pavadinimas DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD
Vandens telkinio angliškas pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio angliškas pavadinimas DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD_EN
Vandens telkinio WISE SOE kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio WISE SOE kodas DIM_MONITORINGAS.VTK_WISE_SOE_KODAS
Vandens telkinio tipo aprašymas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio tipo aprašymas DIM_MONITORINGAS.VTT_APRASYMAS
Vandens telkinio tipo kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio tipo kodas DIM_MONITORINGAS.VTT_KODAS
Vandens telkinio tipo WISE SOE kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio tipo WISE SOE kodas DIM_MONITORINGAS.VTT_WISE_SOE_KODAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Nuoteku isleistuvai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Atstumas iki ziociu Nuoteku isleistuvai.Atstumas iki ziociu DIM_TARSOS_SALTINIS.UOD_TSL_ATST_IKI_ZIOCIU
Priimtuvo kategorija Nuoteku isleistuvai.Priimtuvo kategorija DIM_TARSOS_SALTINIS.UOD_TSL_KITA_PRIIMT_KATEG

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Parametrai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Parametro CAS numeris Parametrai.Parametro CAS numeris DIM_PARAMETRAI.PTM_CAS_NR
Parametro formatuotas kodas Parametrai.Parametro formatuotas kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_FORM_KODAS
Parametro ICES kodas Parametrai.Parametro ICES kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_ICES_KODAS
Parametro IM kodas Parametrai.Parametro IM kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_KODAS
Parametro IM reikšmės tipas Parametrai.Parametro IM reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_REIKSMES_TIPAS
Parametro IM sąrašas Parametrai.Parametro IM sąrašas DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_SARASAS
Parametro kodas Parametrai.Parametro kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_KODAS
Parametras matuojamas vietoje Parametrai.Parametras matuojamas vietoje DIM_PARAMETRAI.PTM_MATUOJAMAS_VIETOJE
Parametro OKTIS identifikatorius Parametrai.Parametro OKTIS identifikatorius DIM_PARAMETRAI.PTM_OKTIS_IDENT
Parametro pavadinimas Parametrai.Parametro pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD
Parametro angliškas pavadinimas Parametrai.Parametro angliškas pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD_EN
Parametro PHMP pavadinimas Parametrai.Parametro PHMP pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PHMP_PAVAD
Parametro reikšmės tipas Parametrai.Parametro reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_REIKSMES_TIPAS
Parametro tyrimų tipas Parametrai.Parametro tyrimų tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_TYRIMU_TIPAS
Vykdomas poveikio aplikai monitoringas Parametrai.Vykdomas poveikio aplikai monitoringas DIM_PARAMETRAI.PTM_VYKD_POV_APL_MON

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Diena Periodai.Diena PERIODAI.TPR_FIRST_DAY
Mėnesio pavadinimas Periodai.Mėnesio pavadinimas PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo Periodai.Mėnuo PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Mėnuo Periodai.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Mėnuo Periodai.Mėnuo PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Savaitė Periodai.Savaitė PERIODAI.TPR_MONTH_WEEK_NO
Data Periodai.Data PERIODAI.TPR_NAME
Ketvirtis Periodai.Ketvirtis PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Ketvirtis Periodai.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Savaitės diena pavadinimas Periodai.Savaitės diena pavadinimas PERIODAI.TPR_WEEK_DAY_NAME
Savaitės diena Periodai.Savaitės diena PERIODAI.TPR_WEEK_DAY_NO
Metai Periodai.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų rezultatų rodikliai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Atlikimo data Tyrimų rezultatų rodikliai.Atlikimo data FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_ATLIKIMO_DATA
Meginio gylis Tyrimų rezultatų rodikliai.Meginio gylis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_MEG_GYLIS
Tyrimo data iki Tyrimų rezultatų rodikliai.Tyrimo data iki FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_LAIKORTARPIS_IKI
Tyrimo data nuo Tyrimų rezultatų rodikliai.Tyrimo data nuo FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_LAIKORTARPIS_NUO
Rezultatas Tyrimų rezultatų rodikliai.Rezultatas FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Vidurkiai Tyrimų rezultatų rodikliai.Vidurkiai FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Suma Tyrimų rezultatų rodikliai.Suma FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Mediana Tyrimų rezultatų rodikliai.Mediana FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Tyrimų skaičius Tyrimų rezultatų rodikliai.Tyrimų skaičius FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TRR_ID

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Upiu baseinai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Baseino kodas Upiu baseinai.Baseino kodas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_BAS_IDENT
Baseino pavadinimas Upiu baseinai.Baseino pavadinimas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_BAS_PAVAD
Pabaseinio kodas Upiu baseinai.Pabaseinio kodas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_PAB_IDENT
Pabaseinio pavadinimas Upiu baseinai.Pabaseinio pavadinimas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_PAB_PAVAD
Rajono kodas Upiu baseinai.Rajono kodas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_RAJ_IDENT
Rajono pavadinimas Upiu baseinai.Rajono pavadinimas DIM_UPIU_BASEINAI.IUB_RAJ_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Vandens telkinio rizikos grupes

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Rizikos kodas Vandens telkinio rizikos grupes.Rizikos kodas DIM_TELK_RIZIKOS.TRG_VTR_KODAS
Rizikos pavadinimas Vandens telkinio rizikos grupes.Rizikos pavadinimas DIM_TELK_RIZIKOS.TRG_VTR_PAVAD

Duomenų sritis: 07. Vandens taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacija

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Ataskaitinio periodo pabaigos data

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Diena Ataskaitinio periodo pabaigos data.Diena PERIODAI.TPR_FIRST_DAY
Mėnesio pavadinimas Ataskaitinio periodo pabaigos data.Mėnesio pavadinimas PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo Ataskaitinio periodo pabaigos data.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Savaitė Ataskaitinio periodo pabaigos data.Savaitė PERIODAI.TPR_MONTH_WEEK_NO
Data Ataskaitinio periodo pabaigos data.Data PERIODAI.TPR_NAME
Ketvirtis Ataskaitinio periodo pabaigos data.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Savaitės diena Ataskaitinio periodo pabaigos data.Savaitės diena PERIODAI.TPR_WEEK_DAY_NO
Metai Ataskaitinio periodo pabaigos data.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Ataskaitinio periodo pradžios data

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Diena Ataskaitinio periodo pradžios data.Diena PERIODAI.TPR_FIRST_DAY
Mėnesio pavadinimas Ataskaitinio periodo pradžios data.Mėnesio pavadinimas PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo Ataskaitinio periodo pradžios data.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Savaitė Ataskaitinio periodo pradžios data.Savaitė PERIODAI.TPR_MONTH_WEEK_NO
Data Ataskaitinio periodo pradžios data.Data PERIODAI.TPR_NAME
Ketvirtis Ataskaitinio periodo pradžios data.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Savaitės dienos pavadinimas Ataskaitinio periodo pradžios data.Savaitės dienos pavadinimas PERIODAI.TPR_WEEK_DAY_NAME
Savaitės diena Ataskaitinio periodo pradžios data.Savaitės diena PERIODAI.TPR_WEEK_DAY_NO
Metai Ataskaitinio periodo pradžios data.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Ataskaitinis objektas

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Ataskaitinio objekto adresas Ataskaitinis objektas.Ataskaitinio objekto adresas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_ADRESAS
Ataskaitinio objekto įmonės kodas Ataskaitinis objektas.Ataskaitinio objekto įmonės kodas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_IMONES_KODAS
Kodas Ataskaitinis objektas.Kodas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KODAS
Ataskaitinio objekto koordinatės X Ataskaitinis objektas.Ataskaitinio objekto koordinatės X DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KOORD_X
Ataskaitinio objekto koordinatės Y Ataskaitinis objektas.Ataskaitinio objekto koordinatės Y DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_KOORD_Y
Ataskaitinio objekto pavadinimas Ataskaitinis objektas.Ataskaitinio objekto pavadinimas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ.OBJ_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Matavimo vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Matavimo vieneto ICES kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto ICES kodas DIM_MAT_VIENET.MAT_VNT_ICES_KODAS
Matavimo vieneto kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto kodas DIM_MAT_VIENET.MAT_VNT_KODAS
Matavimo vieneto pavadinimas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto pavadinimas DIM_MAT_VIENET.MAT_VNT_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Mėginius priimanti organizacija

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Mėginius priimančios organizacijos el. paštas Mėginius priimanti organizacija.Mėginius priimančios organizacijos el. paštas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_EMAIL
Mėginius priimančios organizacijos faksas Mėginius priimanti organizacija.Mėginius priimančios organizacijos faksas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_FAX
Mėginius priimančios organizacijos papildoma informacija Mėginius priimanti organizacija.Mėginius priimančios organizacijos papildoma informacija DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_INFO
Mėginius priimančios organizacijos kodas Mėginius priimanti organizacija.Mėginius priimančios organizacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Mėginius priimančios organizacijos pavadinimas Mėginius priimanti organizacija.Mėginius priimančios organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Mėginius priimančios organizacijos pavadinimas(anglų k.) Mėginius priimanti organizacija.Mėginius priimančios organizacijos pavadinimas(anglų k.) DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAVAD_EN
Mėginius priimančios organizacijos telefonas Mėginius priimanti organizacija.Mėginius priimančios organizacijos telefonas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TELEF
Mėginius priimančios organizacijos int. puslapis Mėginius priimanti organizacija.Mėginius priimančios organizacijos int. puslapis DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_WWW
Mėginius priimančio organizacijos tipas Mėginius priimanti organizacija.Mėginius priimančio organizacijos tipas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Nuotekų išleistuvas

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Priimtuvo kategorijos kodas Nuotekų išleistuvas.Priimtuvo kategorijos kodas DIM_TARSOS_SALTINIS.UOD_PRK_KODAS
Priimtuvo kategorijos pavadinimas Nuotekų išleistuvas.Priimtuvo kategorijos pavadinimas DIM_TARSOS_SALTINIS.UOD_PRK_PAVAD
Nuotekų išleistuvo atstumas iki žiočių Nuotekų išleistuvas.Nuotekų išleistuvo atstumas iki žiočių DIM_TARSOS_SALTINIS.UOD_TSL_ATST_IKI_ZIOCIU
Nuotekų išleistuvo koordinatė Y Nuotekų išleistuvas.Nuotekų išleistuvo koordinatė Y DIM_ATASKAITINIAI_OBJ_TS.OBJ_KOORD_Y
Nuotekų išleistuvo pavadinimas Nuotekų išleistuvas.Nuotekų išleistuvo pavadinimas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ_TS.OBJ_PAV
Nuotekų išleistuvo kodas Nuotekų išleistuvas.Nuotekų išleistuvo kodas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ_TS.OBJ_KODAS
Nuotekų išleistuvo koordinatė X Nuotekų išleistuvas.Nuotekų išleistuvo koordinatė X DIM_ATASKAITINIAI_OBJ_TS.OBJ_KOORD_X

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Rodikliai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Inventorizacijos mėginio matavimo data FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.Inventorizacijos mėginio matavimo data FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.MTM_MATAVIMO_DATA
Teršalą išmatavusios laboratorijos pavadinimas FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.Teršalą išmatavusios laboratorijos pavadinimas FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.MTM_PRT_LAB_LAISV_TEKSTU
Inventorizacijos leidimi išdavimo data FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.Inventorizacijos leidimi išdavimo data FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.MTM_PRT_LEIDIMO_DATA
Teršalą išmatavusios laboratorijos leidimo numeris FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.Teršalą išmatavusios laboratorijos leidimo numeris FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.MTM_PRT_LEIDIMO_NR
Teršalo matavimo metodas FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.Teršalo matavimo metodas FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.MTM_PRT_MAT_METODAS
Teršalo vertinimo kriterijus FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.Teršalo vertinimo kriterijus FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.MTM_PRT_VERT_KRITERIJUS
Inventorizacijos reikšmė FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.MTM_PRT_REZ_ZENKLAS .
Inventorizacijos reikšmė FT_TERSALU_INVENTORIZACIJA.MTM_PRT_REZ_REIKSME .
Didžiausia paros konc. apsk. Teršalo išleidimas iš NI.Didžiausia paros konc. apsk. FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_DIDZ_PAR_KONC_APSK
Didžiausia paros konc. Įvesta Teršalo išleidimas iš NI.Didžiausia paros konc. Įvesta FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_DIDZ_PAR_KONC_IV
Išleistas kiekis apsk. Teršalo išleidimas iš NI.Išleistas kiekis apsk. FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_ISL_KIEK_APSK
Išleistas kiekis Įvestas Teršalo išleidimas iš NI.Išleistas kiekis Įvestas FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_ISL_KIEK_IV
Išvalymo efektyv. apsk. Teršalo išleidimas iš NI.Išvalymo efektyv. apsk. FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_ISV_EFEKT_APSK
Išvalymo efektyv. Įvestas Teršalo išleidimas iš NI.Išvalymo efektyv. Įvestas FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_ISV_EFEKT_IV
Konc. nuotekose apsk. Teršalo išleidimas iš NI.Konc. nuotekose apsk. FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_KONC_NUOT_APSK
Konc. nuotekose Įvesta Teršalo išleidimas iš NI.Konc. nuotekose Įvesta FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_KONC_NUOT_IV
Konc. prieš valymą apsk. Teršalo išleidimas iš NI.Konc. prieš valymą apsk. FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_KONC_PRIES_VAL_APSK
Konc. prieš valymą Įvesta Teršalo išleidimas iš NI.Konc. prieš valymą Įvesta FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_KONC_PRIES_VAL_IV
Metine dlk Teršalo išleidimas iš NI.Metine dlk FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_MET_DLK
Metine dlt/llt Teršalo išleidimas iš NI.Metine dlt/llt FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_MET_DLT_LLT
Metine llk Teršalo išleidimas iš NI.Metine llk FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_MET_LLK
Paros dlk Teršalo išleidimas iš NI.Paros dlk FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_PAR_DLK
Paros dlt/llt Teršalo išleidimas iš NI.Paros dlt/llt FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_PAR_DLT_LLT
Paros llk Teršalo išleidimas iš NI.Paros llk FT_NI_TERSALO_ISLEIDIMAS.TIN_PAR_LLK

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Teršalai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Teršalo kodas Teršalai.Teršalo kodas DIM_TERSALAI.TER_KODAS
Teršalo pavadinimas Teršalai.Teršalo pavadinimas DIM_TERSALAI.TER_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Teršalus matavusi organizacija

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Teršalus matavusios organizacijos el. paštas Teršalus matavusi organizacija.Teršalus matavusios organizacijos el. paštas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_EMAIL
Teršalus matavusios organizacijos faksas Teršalus matavusi organizacija.Teršalus matavusios organizacijos faksas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_FAX
Teršalus matavusios organizacijos papildoma informacija Teršalus matavusi organizacija.Teršalus matavusios organizacijos papildoma informacija DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_INFO
Teršalus matavusios organizacijos kodas Teršalus matavusi organizacija.Teršalus matavusios organizacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Teršalus matavusios organizacijos pavadinimas Teršalus matavusi organizacija.Teršalus matavusios organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Teršalus matavusios organizacijos pavadinimas (anglų k.) Teršalus matavusi organizacija.Teršalus matavusios organizacijos pavadinimas (anglų k.) DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAVAD_EN
Teršalus matavusios organizacijos telefonas Teršalus matavusi organizacija.Teršalus matavusios organizacijos telefonas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TELEF
Teršalus matavusios organizacijos int. puslapis Teršalus matavusi organizacija.Teršalus matavusios organizacijos int. puslapis DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_WWW

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Ūs veiklos objektas

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Ūs veiklos objekto adresas Ūs veiklos objektas.Ūs veiklos objekto adresas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ_US_VEIKLOS.OBJ_ADRESAS
Ūs veiklos objekto kodas Ūs veiklos objektas.Ūs veiklos objekto kodas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ_US_VEIKLOS.OBJ_KODAS
Ūs veiklos objekto koordinatės X Ūs veiklos objektas.Ūs veiklos objekto koordinatės X DIM_ATASKAITINIAI_OBJ_US_VEIKLOS.OBJ_KOORD_X
Ūs veiklos objekto koordinatės Y Ūs veiklos objektas.Ūs veiklos objekto koordinatės Y DIM_ATASKAITINIAI_OBJ_US_VEIKLOS.OBJ_KOORD_Y
Ūs veiklos objekto pavadinimas Ūs veiklos objektas.Ūs veiklos objekto pavadinimas DIM_ATASKAITINIAI_OBJ_US_VEIKLOS.OBJ_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Vandens telkiniai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Vandens telkinio ilgis Vandens telkiniai.Vandens telkinio ilgis DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_ILGIS
Vandens telkinio kodas Vandens telkiniai.Vandens telkinio kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_KODAS
Vandens telkinio pavadinimas Vandens telkiniai.Vandens telkinio pavadinimas DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_PAVAD
Vandens telkinio plotas Vandens telkiniai.Vandens telkinio plotas DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_PLOTAS
Vandens telkinio rizikos grupė Vandens telkiniai.Vandens telkinio rizikos grupė DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_RIZIKOS
Vandens telkinio vidutinis gylis Vandens telkiniai.Vandens telkinio vidutinis gylis DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_VIDUT_GYLIS
Vandens telk. kategorijos kodas Vandens telkiniai.Vandens telk. kategorijos kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTK_KODAS
Vandens telk. kategorijos pavadinimas Vandens telkiniai.Vandens telk. kategorijos pavadinimas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTK_PAVAD
Vandens telk. kategorijos pavadinimas (anglų k.) Vandens telkiniai.Vandens telk. kategorijos pavadinimas (anglų k.) DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTK_PAVAD_EN
Vandens telk. kategorijos WISE SOE kodas Vandens telkiniai.Vandens telk. kategorijos WISE SOE kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTK_WISE_SOE_KODAS
Vandens telkinio tipas Vandens telkiniai.Vandens telkinio tipas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTT_APRASYMAS
Vandens telkinio tipo kodas Vandens telkiniai.Vandens telkinio tipo kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTT_KODAS
Vandens telkinio WISE SOE kodas Vandens telkiniai.Vandens telkinio WISE SOE kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTT_WISE_SOE_KODAS

Duomenų sritis: 16. Laboratoriniai tyrimai

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Administraciniai vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Apskrties kodas Monitoringo tyrimų vietos.Apskrties kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_KODAS
Apskrities pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Apskrities pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_PAVAD
Savivaldybės kodas Monitoringo tyrimų vietos.Savivaldybės kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_KODAS
Savivaldybės pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Savivaldybės pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Biologinė rūšis

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Biologinės rūšies kodas Biologinė rūšis.Biologinės rūšies kodas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_KODAS
Biologinės rūšies pavadinimas Biologinė rūšis.Biologinės rūšies pavadinimas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_PAVAD
Biologinės rūšies lietuviškas pavadinimas Biologinė rūšis.Biologinės rūšies lietuviškas pavadinimas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_PAVAD_LT

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Individų grupės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Nustatymo žymė Individų grupės.Nustatymo žymė DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_NUSTATYMO_ZYME
Zoobentoso vystymosi stadija Individų grupės.Zoobentoso vystymosi stadija DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_ZOOBENT_VYST_STADIJA
Zooplanktono vystymosi stadija Individų grupės.Zooplanktono vystymosi stadija DIM_INDIVIDU_GRUPE.IGR_ZOOPLANKT_VYST_STADIJA

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Matavimo vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Matavimo vieneto formulė Matavimo vienetai.Matavimo vieneto formulė DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_FORMULE
Matavimo vieneto kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_KODAS
Matavimo vieneto pavadinimas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto pavadinimas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Metodai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Metodo aprašymas Metodai.Metodo aprašymas DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS
Metodo aprašmas priede Metodai.Metodo aprašmas priede DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS_PRIEDE
Metodo principas Metodai.Metodo principas DIM_METODAI.MTD_METODO_PRINCIPAS
Metodo prietaiso kodas Metodai.Metodo prietaiso kodas DIM_METODAI.MTD_PRIETAISO_KODAS
Metodo standartas Metodai.Metodo standartas DIM_METODAI.MTD_STANDARTAS
Metodo tipas Metodai.Metodo tipas DIM_METODAI.MTD_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Monitoringo tyrimų vietos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Monitoringo tyrimų vietos identifikatorius Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos identifikatorius DIM_MONITORINGAS.MON_IDENT
Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MON_STOT_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos tema Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos tema DIM_MONITORINGAS.MON_TEMA
Monitoringo tyrimų vietos rytų koordinatė Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos rytų koordinatė DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_X
Monitoringo tyrimų vietos šiaurės koordinatė Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos šiaurės koordinatė DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_Y
Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_PAV
Monitoringo tyrimų vietos tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MON_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_JUROS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_Z_PAVIRS
Monitoringo tyrimų vietos ICES MV pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES MV pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_MV_PAVAD
Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties paskirtis Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties paskirtis DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_PASK
Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos ICES vietos tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos pastabos Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos pastabos DIM_MONITORINGAS.MTV_PASTABOS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Nuotekų rūšys

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Nuotekų rūšies pavadinimas Nuotekų rūšys.Nuotekų rūšies pavadinimas SALTINIO_OBJEKTAS.INR_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Parametrai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Parametro CAS numeris Parametrai.Parametro CAS numeris DIM_PARAMETRAI.PTM_CAS_NR
Parametro kodas Parametrai.Parametro kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_KODAS
Parametras matuojamas vietoje Parametrai.Parametras matuojamas vietoje DIM_PARAMETRAI.PTM_MATUOJAMAS_VIETOJE
Parametro pavadinimas Parametrai.Parametro pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD
Parametro angliškas pavadinimas Parametrai.Parametro angliškas pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD_EN
Parametro PHMP pavadinimas Parametrai.Parametro PHMP pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PHMP_PAVAD
Parametro reikšmės tipas Parametrai.Parametro reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_REIKSMES_TIPAS
Parametro tyrimų tipas Parametrai.Parametro tyrimų tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_TYRIMU_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal tyrimo atlikimo datą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Diena Periodai pagal tyrimo atlikimo datą.Diena PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnesio tekstinis pavadinimas Periodai pagal tyrimo atlikimo datą.Mėnesio tekstinis pavadinimas PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo Periodai pagal tyrimo atlikimo datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Mėnuo Periodai pagal tyrimo atlikimo datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Mėnuo Periodai pagal tyrimo atlikimo datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Ketvirtis Periodai pagal tyrimo atlikimo datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Ketvirtis Periodai pagal tyrimo atlikimo datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Metai Periodai pagal tyrimo atlikimo datą.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal tyrimo pradžios datą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Diena Periodai pagal tyrimo pradžios datą.Diena PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnesio tektsinis pavadinimas Periodai pagal tyrimo pradžios datą.Mėnesio tektsinis pavadinimas PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo Periodai pagal tyrimo pradžios datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Mėnuo Periodai pagal tyrimo pradžios datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Mėnuo Periodai pagal tyrimo pradžios datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Ketvirtis Periodai pagal tyrimo pradžios datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Ketvirtis Periodai pagal tyrimo pradžios datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Metai Periodai pagal tyrimo pradžios datą.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Taksonai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Taksono kodas Taksonai.Taksono kodas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_KODAS
Taksono pavadinimas Taksonai.Taksono pavadinimas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_PAVAD
Taksono lietuviškas pavadinimas Taksonai.Taksono lietuviškas pavadinimas DIM_BIO_RS_GRP.BRG_PAVAD_LT

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimo kodas Tyrimai.Tyrimo kodas DIM_TYRIMAI.TYR_KODAS
Tyrimo laikotarpis iki Tyrimai.Tyrimo laikotarpis iki DIM_TYRIMAI.TYR_LAIKORTARPIS_IKI
Tyrimo laikotarpis nuo Tyrimai.Tyrimo laikotarpis nuo DIM_TYRIMAI.TYR_LAIKORTARPIS_NUO
Tyrimo laivas Tyrimai.Tyrimo laivas DIM_TYRIMAI.TYR_LAIVAS
Tyrimo mėginio kodas Tyrimai.Tyrimo mėginio kodas DIM_TYRIMAI.TYR_MEG_KODAS
Tyrimo mėginio rūšis Tyrimai.Tyrimo mėginio rūšis DIM_TYRIMAI.TYR_MEG_RUSIS
Tyrimas momentinis Tyrimai.Tyrimas momentinis DIM_TYRIMAI.TYR_MOMENTINIS
Tyrimo reisas Tyrimai.Tyrimo reisas DIM_TYRIMAI.TYR_REISAS
Tyrimo suvedimo šablonas Tyrimai.Tyrimo suvedimo šablonas DIM_TYRIMAI.TYR_SUVEDIMO_SABLONAS
Tyrimo tema Tyrimai.Tyrimo tema DIM_TYRIMAI.TYR_TEMA
Tyrimo tipas Tyrimai.Tyrimo tipas DIM_TYRIMAI.TYRIMU_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų rezultatų rodikliai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Paimta mėginių su nurodytu parametru Tyrimo rezultatai.Paimta mėginių su nurodytu parametru FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_ID
Ištirta mėginių su nurodytu parametru Tyrimo rezultatai.Ištirta mėginių su nurodytu parametru FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_ID
Ištirta mėginių su nurodytu parametru Tyrimo rezultatai.Ištirta mėginių su nurodytu parametru FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYRIMO_BUSENA
Ištirta parametro viso (atlikta analizių) Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro viso (atlikta analizių) FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TRR_ID
Ištirta parametro viso (atlikta analizių) Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro viso (atlikta analizių) FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYRIMO_BUSENA
Ištirta parametro neakredituotais metodais Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro neakredituotais metodais FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TRR_ID
Ištirta parametro neakredituotais metodais Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro neakredituotais metodais TIRIAMI_PARAMETRAI.PMT_AKREDITUOTAS
Ištirta parametro akredituotais metodais Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro akredituotais metodais FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TRR_ID
Ištirta parametro akredituotais metodais Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro akredituotais metodais TIRIAMI_PARAMETRAI.PMT_AKREDITUOTAS
Ištirta parametro akredituotais metodais LI Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro akredituotais metodais LI FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TRR_ID
Ištirta parametro akredituotais metodais LI Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro akredituotais metodais LI TIRIAMI_PARAMETRAI.PMT_AKREDITUOTAS
Ištirta parametro akredituotais metodais LI Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro akredituotais metodais LI FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYRIMO_BUSENA
Ištirta parametro akredituotais metodais LII Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro akredituotais metodais LII FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TRR_ID
Ištirta parametro akredituotais metodais LII Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro akredituotais metodais LII TIRIAMI_PARAMETRAI.PMT_AKREDITUOTAS
Ištirta parametro akredituotais metodais LII Tyrimo rezultatai.Ištirta parametro akredituotais metodais LII FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYRIMO_BUSENA
Tyrimo atlikimo laikotarpis Tyrimo rezultatai.Tyrimo atlikimo laikotarpis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_LAIKORTARPIS_IKI
Tyrimo atlikimo laikotarpis Tyrimo rezultatai.Tyrimo atlikimo laikotarpis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_LAIKORTARPIS_NUO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų sudedamosios

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimo sudedamoji apibendrinta Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamoji apibendrinta DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_APIBENDRINTA
Tyrimo sudedamoji baigta tirti Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamoji baigta tirti DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_BAIGTA_TIRTI
Tyrimų sudedamosios paėmimo tipas Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios paėmimo tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAEMIMO_TIPAS
Tyrimų sudedamosios pavadinimas Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios pavadinimas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAVAD
Tyrimo sudedamosios talpos dydis Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios talpos dydis DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_DYDIS
Tyrimo sudedamosios talpos nr. Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios talpos nr. DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_NR
Tyrimo sudedamosios tema Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios tema DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TEMA
Tyrimo sudedamosios tipas Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TIPAS
Tyrimo sudedamosios transekta Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios transekta DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TRANSEKTA
Tyrimo sudedamosios tyrimo tipas Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios tyrimo tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TYRIMO_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų terpės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimų terpės kodas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_KODAS
Tyrimų terpės pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD
Tyrimų terpės angliškas pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN
Tyrimų terpės simbolis Tyrimų terpės.Tyrimų terpės simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS
Tyrimų terpė turi nurodytą vandens horizontą Tyrimų terpės.Tyrimų terpė turi nurodytą vandens horizontą DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Vandens telkiniai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Paviršinio vandens telkinio ilgis Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio ilgis DIM_MONITORINGAS.PVT_ILGIS
Paviršinio vandens telkinio kodas Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio kodas DIM_MONITORINGAS.PVT_KODAS
Paviršinio vandens telkinio pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio pavadinimas DIM_MONITORINGAS.PVT_PAVAD
Paviršinio vandens telkinio plotas Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio plotas DIM_MONITORINGAS.PVT_PLOTAS
Paviršinio vandens telkinio rizikos Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio rizikos DIM_MONITORINGAS.PVT_RIZIKOS
Paviršinio vandens telkinio vidutinis gylis Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio vidutinis gylis DIM_MONITORINGAS.PVT_VIDUT_GYLIS
Vandens telkinio kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio kodas DIM_MONITORINGAS.VTK_KODAS
Vandens telkinio pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio pavadinimas DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD
Vandens telkinio angliškas pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio angliškas pavadinimas DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD_EN
Vandens telkinio WISE SOE kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio WISE SOE kodas DIM_MONITORINGAS.VTK_WISE_SOE_KODAS
Vandens telkinio tipo aprašymas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio tipo aprašymas DIM_MONITORINGAS.VTT_APRASYMAS
Vandens telkinio tipo kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio tipo kodas DIM_MONITORINGAS.VTT_KODAS
Vandens telknio tipo WISE SOE kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telknio tipo WISE SOE kodas DIM_MONITORINGAS.VTT_WISE_SOE_KODAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Veiklos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Veiklos kodas Veiklos.Veiklos kodas DIM_VEIKLOS.VKL_KODAS
Veiklos pavadinimas Veiklos.Veiklos pavadinimas DIM_VEIKLOS.VKL_PAV
Veiklos tema Veiklos.Veiklos tema DIM_VEIKLOS.VKL_TEMA
Veiklos tipas Veiklos.Veiklos tipas DIM_VEIKLOS.VKL_TIPAS

Duomenų sritis: 17. Radiologinis monitoringas ir ankstyvasis perspėjimas

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Administraciniai vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Apskrities kodas Monitoringo tyrimų vietos.Apskrities kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_KODAS
Apskities pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Apskities pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_PAVAD
Savivaldybės kodas Monitoringo tyrimų vietos.Savivaldybės kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_KODAS
Savivaldybės pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Savivaldybės pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Matavimo vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Maatvimo vieneto formulė Matavimo vienetai.Maatvimo vieneto formulė DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_FORMULE
Matavimo vieneto ICES kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto ICES kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_ICES_KODAS
Matavimo vieneto kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_KODAS
Matavimo vieneto pavadinimas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto pavadinimas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Metodai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Metodo aprašymas Metodai.Metodo aprašymas DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS
Metodo aprašymas priede Metodai.Metodo aprašymas priede DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS_PRIEDE
Metodo principas Metodai.Metodo principas DIM_METODAI.MTD_METODO_PRINCIPAS
Metodo prietaiso kodas Metodai.Metodo prietaiso kodas DIM_METODAI.MTD_PRIETAISO_KODAS
Metodo standartas Metodai.Metodo standartas DIM_METODAI.MTD_STANDARTAS
Metodo tipas Metodai.Metodo tipas DIM_METODAI.MTD_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Mėginio paėmimo gyliai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Mėginio paėmimo gylis Mėginio paėmimo gyliai.Mėginio paėmimo gylis MEG_PAEM_GYLIAI.MPG_GYLIS
Mėginio paėmimo gylis iki Mėginio paėmimo gyliai.Mėginio paėmimo gylis iki MEG_PAEM_GYLIAI.MPG_GYLIS_IKI
Mėginio paėmimo gylis nuo Mėginio paėmimo gyliai.Mėginio paėmimo gylis nuo MEG_PAEM_GYLIAI.MPG_GYLIS_NUO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Monitoringo tyrimų vietos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Monitoringo tyrimų vietos identifikatorius Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos kodas DIM_MONITORINGAS.MON_IDENT
Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MON_STOT_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos tema Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos tema DIM_MONITORINGAS.MON_TEMA
Monitoringo tyrimų vietos platumos koordinatės Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos platumos koordinatės DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_X
Monitoringo tyrimų vietos ilgumos koordinatės Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos ilgumos koordinatės DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_Y
Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_PAV
Monitoringo tyrimų vietos tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MON_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros lygio Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros lygio DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_JUROS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_Z_PAVIRS
Monitoringo tyrimų vietos pastabos Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos pastabos DIM_MONITORINGAS.MTV_PASTABOS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Parametrai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Parametro CAS numeris Parametrai.Parametro CAS numeris DIM_PARAMETRAI.PTM_CAS_NR
Parametro kodas Parametrai.Parametro kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_KODAS
Parametras matuojams vietoje Parametrai.Parametras matuojams vietoje DIM_PARAMETRAI.PTM_MATUOJAMAS_VIETOJE
Parametro pavadinimas Parametrai.Parametro pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD
Parametro angliškas pavadinimas Parametrai.Parametro angliškas pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD_EN
Parametro reikšmės tipas Parametrai.Parametro reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_REIKSMES_TIPAS
Parametro tyrimų tipas Parametrai.Parametro tyrimų tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_TYRIMU_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal tyrimo pabaigos datą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Diena Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Diena PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnuo Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Mėnuo Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Mėnuo Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Data Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Data PERIODAI.TPR_NAME
Ketvirtis Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Ketvirtis Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Metai Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal tyrimo pradžios datą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Diena Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Diena PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnesio tekstinis pavadinimas Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Mėnesio tekstinis pavadinimas PERIODAI.TPR_MONTH_NAME
Mėnuo Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Mėnuo Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Mėnuo Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Data Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Data PERIODAI.TPR_NAME
Ketvirtis Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Ketvirtis Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_YEAR_NO
Metai Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų aprašymai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimo aprašymo reikšmė skaitinė Tyrimų aprašymai.Tyrimo aprašymo reikšmė skaitinė TYRIMU_APRASYMAI.TAP_REIKSME_SKAIT
Tyrimo aprašymo reikšmė tekstinė Tyrimų aprašymai.Tyrimo aprašymo reikšmė tekstinė TYRIMU_APRASYMAI.TAP_REIKSME_TEKST
Tyrimo aprašymo tipas Tyrimų aprašymai.TAP_TIPAS TYRIMU_APRASYMAI.TAP_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų rezultatų rodikliai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Aptikimo riba Tyrimo rezultatai.Aptikimo riba FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_APTIKIMO_RIBA
Įvertinimo riba Tyrimo rezultatai.Įvertinimo riba FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_IVERT_RIBA
Neapibrėžtis Tyrimo rezultatai.Neapibrėžtis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_NEAPIBR
Tyrimo rezultato reikšmė skaitinė Tyrimo rezultatai.Tyrimo rezultato reikšmė skaitinė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Tiriamo parametro patikimumo lygis Tyrimo rezultatai.Tiriamo parametro patikimumo lygis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PATIKIMUMO_LYGIS
Tyrimo rezultato reikšmės ženklas Tyrimo rezultatai.Tyrimo rezultato reikšmės ženklas FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_REIKSM_ZENKLAS
Tyrimo rezultato reikšmė tekstinė Tyrimo rezultatai.Tyrimo rezultato reikšmė tekstinė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_REZ_TEKSTINIS
Mėginio paėmimo data iki Tyrimo rezultatai.Mėginio paėmimo data iki FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_LAIKORTARPIS_IKI
Mėginio paėmimo data iki Tyrimo rezultatai.Mėginio paėmimo data iki DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_KODAS
Mėginio paėmimo data nuo Tyrimo rezultatai.Mėginio paėmimo data nuo FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_LAIKORTARPIS_NUO
Tyrimo būsena Tyrimo rezultatai.Tyrimo būsena FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYRIMO_BUSENA
Minimumas Tyrimo rezultatai.Minimumas FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Maksimumas Tyrimo rezultatai.Maksimumas FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Mediana Tyrimo rezultatai.Mediana FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Vidurkis Tyrimo rezultatai.Vidurkis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Neapibrėžties procentinė išraiška Tyrimo rezultatai.Neapibrėžties procentinė išraiška FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_NEAPIBR
Neapibrėžties procentinė išraiška Tyrimo rezultatai.Neapibrėžties procentinė išraiška FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų sudedamosios

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimų sudedamoji apibendrinta Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamoji apibendrinta DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_APIBENDRINTA
Tyrimų sudedamoji baigta tirti Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamoji baigta tirti DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_BAIGTA_TIRTI
Tyrimų sudedamoji nepriimta Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamoji nepriimta DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_NEPRIIMTA
Tyrimų sudedamosios paėmimo tipas Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios paėmimo tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAEMIMO_TIPAS
Tyrimų sudedamosios pavadinimas Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios pavadinimas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAVAD
Tyrimų sudedamosios talpos dydis Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios talpos dydis DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_DYDIS
Tyrimų sudedamosios talpos nr. Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios talpos nr. DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_NR
Tyrimų sudedamosios tema Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios tema DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TEMA
Tyrimų sudedamosios tipas Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TIPAS
Tyrimų sudedamosios transekta Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios transekta DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TRANSEKTA
Tyrimų sudedamosios tyrimo tipas Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamosios tyrimo tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TYRIMO_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų terpės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

TTR_I_LYGIS_ICES_KODAS Tyrimų terpės.TTR_I_LYGIS_ICES_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_ICES_KODAS
TTR_I_LYGIS_IM_KODAS Tyrimų terpės.TTR_I_LYGIS_IM_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_IM_KODAS
TTR_I_LYGIS_KODAS Tyrimų terpės.TTR_I_LYGIS_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_KODAS
TTR_I_LYGIS_PAVAD Tyrimų terpės.TTR_I_LYGIS_PAVAD DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD
TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN Tyrimų terpės.TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN
TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS Tyrimų terpės.TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS
TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT Tyrimų terpės.TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT
TTR_ID Tyrimų terpės.TTR_ID DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_ID
TTR_II_LYGIS_ICES_KODAS Tyrimų terpės.TTR_II_LYGIS_ICES_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_ICES_KODAS
TTR_II_LYGIS_IM_KODAS Tyrimų terpės.TTR_II_LYGIS_IM_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_IM_KODAS
TTR_II_LYGIS_KODAS Tyrimų terpės.TTR_II_LYGIS_KODAS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_KODAS
TTR_II_LYGIS_PAVAD Tyrimų terpės.TTR_II_LYGIS_PAVAD DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD
TTR_II_LYGIS_PAVAD_EN Tyrimų terpės.TTR_II_LYGIS_PAVAD_EN DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD_EN
TTR_II_LYGIS_SIMBOLIS Tyrimų terpės.TTR_II_LYGIS_SIMBOLIS DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_SIMBOLIS
TTR_II_LYGIS_VAND_HORIZONT Tyrimų terpės.TTR_II_LYGIS_VAND_HORIZONT DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_VAND_HORIZONT

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Veiklos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Veiklos kodas Veiklos.Veiklos kodas DIM_VEIKLOS.VKL_KODAS
Veiklos pavadinimas Veiklos.Veiklos pavadinimas DIM_VEIKLOS.VKL_PAV
Veiklos tema Veiklos.Veiklos tema DIM_VEIKLOS.VKL_TEMA
Veiklos tipas Veiklos.Veiklos tipas DIM_VEIKLOS.VKL_TIPAS

Duomenų sritis: 18. Gyvoji gamta ir ekosistemos

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Admnistraciniai vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Apskrities kodas Admnistraciniai vienetai.Apskrities kodas DIM_ADM_VIENETAI.ADM_APT_KODAS
Apskrities pavadinimas Admnistraciniai vienetai.Apskrities pavadinimas DIM_ADM_VIENETAI.ADM_APT_PAVAD
Administarcinio vieneto plotas Admnistraciniai vienetai.Administarcinio vieneto plotas DIM_ADM_VIENETAI.ADM_PLOTAS
Savivaldybės kodas Admnistraciniai vienetai.Savivaldybės kodas DIM_ADM_VIENETAI.ADM_SAV_KODAS
Savivaldybės pavadinimas Admnistraciniai vienetai.Savivaldybės pavadinimas DIM_ADM_VIENETAI.ADM_SAV_PAVAD
Administracinio vieneto tipas Admnistraciniai vienetai.Administracinio vieneto tipas DIM_ADM_VIENETAI.ADM_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Matavimo vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Matavimo vieneto formulė Matavimo vienetai.Matavimo vieneto formulė DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_FORMULE
Matavimo vieneto ICES kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto ICES kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_ICES_KODAS
Matavimo vieneto kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_KODAS
Matavimo vieneto pavadinimas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto pavadinimas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Metodai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Metodo aprašymas Metodai.Metodo aprašymas DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS
Metodo aprašymas priede Metodai.Metodo aprašymas priede DIM_METODAI.MTD_APRASYMAS_PRIEDE
Metodo ICES tipas Metodai.Metodo ICES tipas DIM_METODAI.MTD_ICES_METODO_TIPAS
Metodo ICES standartas Metodai.Metodo ICES standartas DIM_METODAI.MTD_ICES_STANDARTAS
Metodo IM kodas Metodai.Metodo IM kodas DIM_METODAI.MTD_IM_KODAS
Metodo principas Metodai.Metodo principas DIM_METODAI.MTD_METODO_PRINCIPAS
Metodo prietaiso kodas Metodai.Metodo prietaiso kodas DIM_METODAI.MTD_PRIETAISO_KODAS
Metodo standartas Metodai.Metodo standartas DIM_METODAI.MTD_STANDARTAS
Metodo tipas Metodai.Metodo tipas DIM_METODAI.MTD_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Mėginio paėmimo gyliai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Mėginio paėmimo gylis Mėginio paėmimo gyliai.Mėginio paėmimo gylis MEG_PAEM_GYLIAI.MPG_GYLIS
Mėginio paėmimo gilis iki Mėginio paėmimo gyliai.Mėginio paėmimo gilis iki MEG_PAEM_GYLIAI.MPG_GYLIS_IKI
Mėginio paėmimo gylis nuo Mėginio paėmimo gyliai.Mėginio paėmimo gylis nuo MEG_PAEM_GYLIAI.MPG_GYLIS_NUO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Monitoringo tyrimo vietos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Monitoringo tyrimų vietos identifikatorius Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos identifikatorius DIM_MONITORINGAS.MON_IDENT
Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MON_STOT_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos tema Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos tema DIM_MONITORINGAS.MON_TEMA
Monitoringo tyrimų vietos rytų koordinatė Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos rytų koordinatė DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_X
Monitoringo tyrimų vietos šiaurės koordinatė Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos šiaurės koordinatė DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_Y
Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_PAV
Monitoringo tyrimų vietos tipas Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MON_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_JUROS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_Z_PAVIRS
Monitoringo tyrimų vietos ICES MV pavadinimas Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES MV pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_MV_PAVAD
Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties paskirtis Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties paskirtis DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_PASK
Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties tipas Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_STOTIES_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos ICES vietos tipas Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos ICES vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MTV_ICES_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos pastabos Monitoringo tyrimo vietos.Monitoringo tyrimų vietos pastabos DIM_MONITORINGAS.MTV_PASTABOS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Organizacijos el. paštas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos el. paštas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_EMAIL
Organizacijos faksas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos faksas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_FAX
Orgnanizacijos info Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Orgnanizacijos info DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_INFO
Organizacijos kodas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Organizacijos pavadinimas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Organizacijos angliškas pavadinimas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos angliškas pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAVAD_EN
Organizacija priimanti mėginius Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacija priimanti mėginius DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PRIIMA_MEGINIUS
Organizacijos RAAD nr. Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos RAAD nr. DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_RAAD_NR
Organizacijos telefonas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos telefonas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TELEF
Organizacijos tipas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos tipas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Parametrai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Parametro CAS nr. Parametrai.Parametro CAS nr. DIM_PARAMETRAI.PTM_CAS_NR
Parametro formo kodas Parametrai.Parametro formo kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_FORM_KODAS
Parametro ICES kodas Parametrai.Parametro ICES kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_ICES_KODAS
Parametro IM kodas Parametrai.Parametro IM kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_KODAS
Parametro IM reikšmės tipas Parametrai.Parametro IM reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_REIKSMES_TIPAS
Parametro IM sąrašas Parametrai.Parametro IM sąrašas DIM_PARAMETRAI.PTM_IM_SARASAS
Parametro kodas Parametrai.Parametro kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_KODAS
Parametras matuojamas vietoje Parametrai.Parametras matuojamas vietoje DIM_PARAMETRAI.PTM_MATUOJAMAS_VIETOJE
Parametro OKTIS identifikatorius Parametrai.Parametro OKTIS identifikatorius DIM_PARAMETRAI.PTM_OKTIS_IDENT
Parametro pavadinimas Parametrai.Parametro pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD
Parametro angliškas pavadinimas Parametrai.Parametro angliškas pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD_EN
Parametro PHMP pavadinimas Parametrai.Parametro PHMP pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PHMP_PAVAD
Parametro reikšmės tipas Parametrai.Parametro reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_REIKSMES_TIPAS
Parametro tyrimų tipas Parametrai.Parametro tyrimų tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_TYRIMU_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal tyrimo pabaigos datą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Data Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Data PERIODAI.TPR_FIRST_DAY
Diena Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Diena PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnuo Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Ketvirtis Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Metai Laikotarpiai pagal tyrimo pabaigos datą.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal tyrimo pradžios datą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Data Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Data PERIODAI.TPR_FIRST_DAY
Diena Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Diena PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnuo Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Ketvirtis Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Metai Laikotarpiai pagal tyrimo pradžios datą.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimo kodas Tyrimai.Tyrimo kodas DIM_TYRIMAI.TYR_KODAS
Tyrimo laikotarpis iki Tyrimai.Tyrimo laikotarpis iki DIM_TYRIMAI.TYR_LAIKORTARPIS_IKI
Tyrimo laikotarpis nuo Tyrimai.Tyrimo laikotarpis nuo DIM_TYRIMAI.TYR_LAIKORTARPIS_NUO
Tyrimo laivas Tyrimai.Tyrimo laivas DIM_TYRIMAI.TYR_LAIVAS
Mėginio kodas Tyrimai.Mėginio kodas DIM_TYRIMAI.TYR_MEG_KODAS
Mėginio rūšis Tyrimai.Mėginio rūšis DIM_TYRIMAI.TYR_MEG_RUSIS
Tyrimas momentinis Tyrimai.Tyrimas momentinis DIM_TYRIMAI.TYR_MOMENTINIS
Tyrimo reisas Tyrimai.Tyrimo reisas DIM_TYRIMAI.TYR_REISAS
Tyrimo suvedimo šablonas Tyrimai.Tyrimo suvedimo šablonas DIM_TYRIMAI.TYR_SUVEDIMO_SABLONAS
Tyrimo tema Tyrimai.Tyrimo tema DIM_TYRIMAI.TYR_TEMA
Tyrimų tipas Tyrimai.Tyrimų tipas DIM_TYRIMAI.TYRIMU_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimus atlikusios organizacijos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Organizacijos el. paštas Tyrimus atlikusios organizacijos.Organizacijos el. paštas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_EMAIL
Organizacijos faksas Tyrimus atlikusios organizacijos.Organizacijos faksas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_FAX
Informacija apie organizaciją Tyrimus atlikusios organizacijos.Informacija apie organizaciją DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_INFO
Organiacijos kodas Tyrimus atlikusios organizacijos.Organiacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Organizacijos pavadinimas Tyrimus atlikusios organizacijos.Organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Organizacijos angliškas pavadinimas Tyrimus atlikusios organizacijos.Organizacijos angliškas pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAVAD_EN
Orgnizacija priima mėginius Tyrimus atlikusios organizacijos.Orgnizacija priima mėginius DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PRIIMA_MEGINIUS
Organizacijos RAAD nr. Tyrimus atlikusios organizacijos.Organizacijos RAAD nr. DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_RAAD_NR
Organizacijos tipas Tyrimus atlikusios organizacijos.Organizacijos tipas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų rezultatų rodikliai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Aptikimo riba Tyrimo rezultatai.Aptikimo riba FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_APTIKIMO_RIBA
Atlikimo data Tyrimo rezultatai.Atlikimo data FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_ATLIKIMO_DATA
Kiekybinio įvertinimo riba Tyrimo rezultatai.Kiekybinio įvertinimo riba FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_IVERT_RIBA
Mėginio vidutinis gylis Tyrimo rezultatai.Mėginio vidutinis gylis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_MEG_GYLIS
Tiriamo parametro patikimumo lygis Tyrimo rezultatai.Tiriamo parametro patikimumo lygis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PATIKIMUMO_LYGIS
Tyrimo rezultato reikšmės ženklas Tyrimo rezultatai.Tyrimo rezultato reikšmės ženklas FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_REIKSM_ZENKLAS
Rezultatas tekstinis Tyrimo rezultatai.Rezultatas tekstinis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_REZ_TEKSTINIS
Tyrimo laikotarpis iki Tyrimo rezultatai.Tyrimo laikotarpis iki FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_LAIKORTARPIS_IKI
Tyrimo laikotarpis nuo Tyrimo rezultatai.Tyrimo laikotarpis nuo FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_LAIKORTARPIS_NUO
Tyrimo būsena Tyrimo rezultatai.Tyrimo būsena FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYRIMO_BUSENA
Tyrimo rezultatas skaitinis Tyrimo rezultatai.Tyrimo rezultatas skaitinis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Parametro vertė Tyrimo rezultatai.Parametro vertė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Tyrimo rezultatų vidurkis Tyrimo rezultatai.Tyrimo rezultatų vidurkis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų sudedamosios

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimų sudedamoji apibendrinta Tyrimų sudedamosios.Tyrimų sudedamoji apibendrinta DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_APIBENDRINTA
Tyrimo sudedamoji baigta tirti Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamoji baigta tirti DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_BAIGTA_TIRTI
Tyrimo sudedamoji nepriimta Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamoji nepriimta DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_NEPRIIMTA
Tyrimo sudedamosios paėmimo tipas Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios paėmimo tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAEMIMO_TIPAS
Tyrimo sudedamosios pavadinimas Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios pavadinimas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PAVAD
Tyrimo sudedamosios priėmimo pastabos Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios priėmimo pastabos DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_PRIEMIMO_PASTABOS
Tyrimo sudedamosios talpos dydis Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios talpos dydis DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_DYDIS
Tyrimo sudedamosios talpos nr. Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios talpos nr. DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TALPOS_NR
Tyrimo sudedamosios tema Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios tema DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TEMA
Tyrimo sueddamosios tipas Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sueddamosios tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TIPAS
Tyrimo sudedamoios transekta Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamoios transekta DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TRANSEKTA
Tyrimo sudedamosios tyrimo tipas Tyrimų sudedamosios.Tyrimo sudedamosios tyrimo tipas DIM_TYRIMU_SUDEDAMOSIOS.TSD_TYRIMO_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų terpės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimų terpės I lygio ICES kodas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio ICES kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_ICES_KODAS
Tyrimų terpės I lygio IM kodas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio IM kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_IM_KODAS
Tyrimų terpės I lygio kodas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_KODAS
Tyrimų terpės I lygio pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD
Tyrimų terpės I lygio angliškas pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN
Tyrimų terpės I lygio simbolis Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS
Tyrimų terpės I lygio turi nurodytą vandens horizontą Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio turi nurodytą vandens horizontą DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT
Tyrimų terpės II lygio ICES kodas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio ICES kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_ICES_KODAS
Tyrimų terpės II lygio IM kodas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio IM kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_IM_KODAS
Tyrimų terpės II lygio kodas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_KODAS
Tyrimų terpės II lygio pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD
Tyrimų terpės II lygio angliškas pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD_EN
Tyrimų terpės II lygio simbolis Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_SIMBOLIS
Tyrimų terpės II lygio turi nurodytą vandens horizont Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio turi nurodytą vandens horizontą DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_VAND_HORIZONT

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimų terpės I lygio ICES kodas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės I lygio ICES kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_ICES_KODAS
Tyrimų terpėsI lygio IM kodas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpėsI lygio IM kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_IM_KODAS
Tyrimų terpės I lygio kodas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės I lygio kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_KODAS
Tyrimų terpės I lygio pavadinimas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės I lygio pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD
Tyrimų terpės I lygio angliškas pavadinimas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės I lygio angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN
Tyrimų terpės I lygio simbolis Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės I lygio simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS
Tyrimų terpė I lygio turi nurodytą vandens horizontą Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpė I lygio turi nurodytą vandens horizontą DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT
Tyrimų terpės II lygio ICES kodas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės II lygio ICES kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_ICES_KODAS
Tyrimų terpės II lygio IM kodas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės II lygio IM kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_IM_KODAS
Tyrimų terpės II lygio kodas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės II lygio kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_KODAS
Tyrimų terpės II lygio pavadinimas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės II lygio pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD
Tyrimų terpės II lygio angliškas pavadinimas Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės II lygio angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD_EN
Tyrimų terpėd II lygio simbolis Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpėd II lygio simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_SIMBOLIS
Tyrimų terpės II lygio turi nurodytą vandens horizontą. Tyrimų terpės turinčios vandens horizontą.Tyrimų terpės II lygio turi nurodytą vandens horizontą. DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_VAND_HORIZONT

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Vandens telkiniai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Paviršinis vandens telkinys galioja iki Vandens telkiniai.Paviršinis vandens telkinys galioja iki DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_GALIOJA_IKI
Paviršinis vandens telkinys nuo Vandens telkiniai.Paviršinis vandens telkinys nuo DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_GALIOJA_NUO
Paviršinio vandens telkinio ilgis Vandens telkiniai.Paviršinio vandens telkinio ilgis DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_ILGIS
Paviršinio vandens telkinio kodas Vandens telkiniai.Paviršinio vandens telkinio kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_KODAS
Paviršinio vandens telkinio pavadinimas Vandens telkiniai.Paviršinio vandens telkinio pavadinimas DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_PAVAD
Paviršinio vandens telkinio plotas Vandens telkiniai.Paviršinio vandens telkinio plotas DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_PLOTAS
Paviršinio vandens telkinio rizikos Vandens telkiniai.Paviršinio vandens telkinio rizikos DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_RIZIKOS
Paviršinio vandens telkinio vidutionis gylis Vandens telkiniai.Paviršinio vandens telkinio vidutionis gylis DIM_VANDENS_TELKINIAI.PVT_VIDUT_GYLIS
Vandens telkinio kategorijos kodas Vandens telkiniai.Vandens telkinio kategorijos kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTK_KODAS
Vandens telkinio kategorijos pavadinimas Vandens telkiniai.Vandens telkinio kategorijos pavadinimas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTK_PAVAD
Vandens telkinio kategorijos angliškas pavadinimas Vandens telkiniai.Vandens telkinio kategorijos angliškas pavadinimas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTK_PAVAD_EN
Vandens telkinio kategorijos WISE SOE kodas Vandens telkiniai.Vandens telkinio kategorijos WISE SOE kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTK_WISE_SOE_KODAS
Vandens telkinio tipo aprašymas Vandens telkiniai.Vandens telkinio tipo aprašymas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTT_APRASYMAS
Vandens telkinio tipo kodas Vandens telkiniai.Vandens telkinio tipo kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTT_KODAS
Vandens telkinio tipo WISE SOE kodas Vandens telkiniai.Vandens telkinio tipo WISE SOE kodas DIM_VANDENS_TELKINIAI.VTT_WISE_SOE_KODAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Veiklos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Veiklos kodas Veiklos.Veiklos kodas DIM_VEIKLOS.VKL_KODAS
Veiklos pavadinimas Veiklos.Veiklos pavadinimas DIM_VEIKLOS.VKL_PAV
Veiklos tema Veiklos.Veiklos tema DIM_VEIKLOS.VKL_TEMA
Veiklos tipas Veiklos.Veiklos tipas DIM_VEIKLOS.VKL_TIPAS

Duomenų sritis: 21. Savivaldybių aplinkos monitoringas

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Administraciniai vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Apskrities kodas Monitoringo tyrimų vietos.Apskrities kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_KODAS
Apskrites pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Apskrites pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_APT_PAVAD
Savivaldybės kodas Monitoringo tyrimų vietos.Savivaldybės kodas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_KODAS
Savivaldybės pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Savivaldybės pavadinimas DIM_MONITORINGAS.ADM_SAV_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Matavimo vienetai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Matavimo vieneto formulė Matavimo vienetai.Matavimo vieneto formulė DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_FORMULE
Matavimo vieneto kodas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto kodas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_KODAS
Matavimo vieneto pvadinimas Matavimo vienetai.Matavimo vieneto pvadinimas DIM_MAT_VIENETAI.MAT_VNT_PAV

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Monitoringo tyrimų vietos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Monitoringo tyrimų vietos identifikatorius Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos identifikatorius DIM_MONITORINGAS.MON_IDENT
Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos stoties tipas DIM_MONITORINGAS.MON_STOT_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos tema Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos tema DIM_MONITORINGAS.MON_TEMA
Monitoringo tyrimų vietos rytų koordinatė Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos rytų koordinatė DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_X
Monitoringo tyrimų vietos šiaurės koordinatė Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos šiaurės koordinatė DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_KOORD_Y
Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos pavadinimas DIM_MONITORINGAS.MON_VIET_PAV
Monitoringo tyrimų vietos tipas Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos tipas DIM_MONITORINGAS.MON_VIETOS_TIPAS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš jūros DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_JUROS
Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos aukštis virš žemės paviršiaus DIM_MONITORINGAS.MTV_AUKSTIS_VIRS_Z_PAVIRS
Monitoringo tyrimų vietos pastabos Monitoringo tyrimų vietos.Monitoringo tyrimų vietos pastabos DIM_MONITORINGAS.MTV_PASTABOS
Paviršinio vandens telkinio ilgis Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio ilgis DIM_MONITORINGAS.PVT_ILGIS
Paviršinio vandens telkinio kodas Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio kodas DIM_MONITORINGAS.PVT_KODAS
Paviršinio vandens telkinio pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio pavadinimas DIM_MONITORINGAS.PVT_PAVAD
Paviršinio vandens telkinio plotas Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio plotas DIM_MONITORINGAS.PVT_PLOTAS
Paviršinio vandens telkinio rizikos Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio rizikos DIM_MONITORINGAS.PVT_RIZIKOS
Paviršinio vandens telkinio vidutinis gylis Monitoringo tyrimų vietos.Paviršinio vandens telkinio vidutinis gylis DIM_MONITORINGAS.PVT_VIDUT_GYLIS
Vandens telkinio kategorijos kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio kategorijos kodas DIM_MONITORINGAS.VTK_KODAS
Vandens telkinio kategorijos pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio kategorijos pavadinimas DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD
Vandens telkinio kategorijos angliškas pavadinimas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio kategorijos angliškas pavadinimas DIM_MONITORINGAS.VTK_PAVAD_EN
Vandens telkinio tipo aprašymas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio tipo aprašymas DIM_MONITORINGAS.VTT_APRASYMAS
Vandens telkinio tipo kodas Monitoringo tyrimų vietos.Vandens telkinio tipo kodas DIM_MONITORINGAS.VTT_KODAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Organizacijos kodas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Organizacijos pavadinimas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Organizacijos angliškas pavadinimas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos angliškas pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAVAD_EN
Organizacijos tipas Organizacijos pagal aptarnaujamas savivaldybes.Organizacijos tipas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Organizacijos užsakiusios tyrimus

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

ORG_EMAIL Organizacijos užsakiusios tyrimus.ORG_EMAIL DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_EMAIL
ORG_FAX Organizacijos užsakiusios tyrimus.ORG_FAX DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_FAX
ORG_ID Organizacijos užsakiusios tyrimus.ORG_ID DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_ID
ORG_INFO Organizacijos užsakiusios tyrimus.ORG_INFO DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_INFO
Organizacijos kodas Organizacijos užsakiusios tyrimus.Organizacijos kodas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_KODAS
Organizacijos pavadinimas Organizacijos užsakiusios tyrimus.Organizacijos pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAV
Organizacijos angliškas pavadinimas Organizacijos užsakiusios tyrimus.Organizacijos angliškas pavadinimas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PAVAD_EN
ORG_PRIIMA_MEGINIUS Organizacijos užsakiusios tyrimus.ORG_PRIIMA_MEGINIUS DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_PRIIMA_MEGINIUS
ORG_RAAD_NR Organizacijos užsakiusios tyrimus.ORG_RAAD_NR DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_RAAD_NR
ORG_TELEF Organizacijos užsakiusios tyrimus.ORG_TELEF DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TELEF
Organizacijos tipas Organizacijos užsakiusios tyrimus.Organizacijos tipas DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_TIPAS
ORG_WWW Organizacijos užsakiusios tyrimus.ORG_WWW DIM_ORGANIZACIJOS.ORG_WWW

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Parametrai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Parametro CAS numeris Parametrai.Parametro CAS numeris DIM_PARAMETRAI.PTM_CAS_NR
Parametro kodas Parametrai.Parametro kodas DIM_PARAMETRAI.PTM_KODAS
Parametro pavadinimas Parametrai.Parametro pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD
Parametro angliškas pavadinimas Parametrai.Parametro angliškas pavadinimas DIM_PARAMETRAI.PTM_PAVAD_EN
Parametro reikšmės tipas Parametrai.Parametro reikšmės tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_REIKSMES_TIPAS
Parametro tyrimų tipas Parametrai.Parametro tyrimų tipas DIM_PARAMETRAI.PTM_TYRIMU_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Paviršiniai vandens objektai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Paviršinio vandens identifiktorius Paviršiniai vandens objektai.Paviršinio vandens identifiktorius DIM_VANDENS_PAV_OBJ.IVO_IDENT
Paviršinio vandens pavadinimas Paviršiniai vandens objektai.Paviršinio vandens pavadinimas DIM_VANDENS_PAV_OBJ.IVO_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Periodai pagal tyrimo pradžios datą

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Diena Laikotarpiai.Diena PERIODAI.TPR_MONTH_DAY_NO
Mėnuo Laikotarpiai.Mėnuo PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Ketvirtis Laikotarpiai.Ketvirtis PERIODAI.TPR_QUARTER_NO
Metai Laikotarpiai.Metai PERIODAI.TPR_YEAR_NO

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Ribinės vertės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Galimas viršijimų skaičius Ribinės vertės.Galimas viršijimų skaičius DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIMAS_VIRS_SK
Ribinė vertė galioja iki Ribinės vertės.Ribinė vertė galioja iki DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIOJA_IKI
Ribinė vertė galioja nuo. Ribinės vertės.Ribinė vertė galioja nuo. DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIOJA_NUO
Ribinė reikšmė Ribinės vertės.Ribinė reikšmė DIM_RIBINES_VERTES.RIB_REIKSME
Ribinė reikšmė Ribinės vertės.Ribinė reikšmė FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_TYR_LAIKORTARPIS_NUO
Ribinė reikšmė Ribinės vertės.Ribinė reikšmė DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIOJA_IKI
Ribinė reikšmė Ribinės vertės.Ribinė reikšmė DIM_RIBINES_VERTES.RIB_GALIOJA_NUO
Ribinės vertės taikymas Ribinės vertės.Ribinės vertės taikymas DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TAIKYMAS
Ribinės vertės tema Ribinės vertės.Ribinės vertės tema DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TEMA
Ribinės vertės tipas Ribinės vertės.Ribinės vertės tipas DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TIPAS
Paros ribinė vertė Ribinės vertės.Paros ribinė vertė DIM_RIBINES_VERTES.RIB_REIKSME
Paros ribinė vertė Ribinės vertės.Paros ribinė vertė DIM_RIBINES_VERTES.RIB_TIPAS

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimo rezultatų rodikliai

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimų rezultatų vidurkiai Rodikliai.Metinis vidurkis DIM_MONITORINGAS.VTK_KODAS
Tyrimų rezultatų vidurkiai Rodikliai.Metinis vidurkis FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME
Tyrimų rezultatų vidurkiai Rodikliai.Metinis vidurkis PERIODAI.TPR_MONTH_NO
Vidutinė metinė koncentacija Rodikliai.Vidutinė metinė koncentacija FT_LABORATORINIAI_TYRIMAI_MV.LTY_PAR_REIKSME

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų terpės

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimų terpės I lygio kodas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_KODAS
Tyrimų terpės I lygio pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD
Tyrimų terpės I lygio angliškas pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN
Tyrimų terpės I lygio simbolis Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS
Tyrimų terpės I lygio nurodytas vandens horizontas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės I lygio nurodytas vandens horizontas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT
TTR_ID Tyrimų terpės.TTR_ID DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_ID
Tyrimų terpės II lygio kodas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_KODAS
Tyrimų terpės II lygio pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD
Tyrimų terpės II lygio angliškas pavadinimas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD_EN
Tyrimų terpės II lygio simbolis Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_SIMBOLIS
Tyrimų terpės II lygio nurodytas vandens horizontas Tyrimų terpės.Tyrimų terpės II lygio nurodytas vandens horizontas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_VAND_HORIZONT

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Tyrimų terpės vandens horizontas

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Tyrimų terpės I lygio kodas Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpės I lygio kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_KODAS
Tyrimų terpės I lygio pavadinimas Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpės I lygio pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD
Tyrimų terpės I lygio angliškas pavadinimas Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpės I lygio angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_PAVAD_EN
Tyrimų terpės I lygio simbolis Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpės I lygio simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_SIMBOLIS
Tyrimų terpė I lygis turi vandens horizontą Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpė I lygis turi vandens horizontą DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_I_LYGIS_VAND_HORIZONT
Tyrimų terpės II lygio kodas Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpės II lygio kodas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_KODAS
Tyrimų terpės II lygio pavadinimas Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpės II lygio pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD
Tyrimų terpės II lygio angliškas pavadinimas Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpės II lygio angliškas pavadinimas DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_PAVAD_EN
Tyrimų terpės II lygio simbolis Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpės II lygio simbolis DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_SIMBOLIS
Tyrimų terpė II lygio turi nurodytą vandens horizontą Tyrimų terpės vandens horizontas.Tyrimų terpė II lygio turi nurodytą vandens horizontą DIM_TYRIMU_TERPES.TTR_II_LYGIS_VAND_HORIZONT

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Vandens telkinių pobūdis

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Vandens telkinio pobūdžio kodas Vandens telkinių pobūdis.Vandens telkinio pobūdžio kodas DIM_VAND_TELK_POB.VTP_KODAS
Vandens telkinio pobūdžio pavadinimas Vandens telkinių pobūdis.Vandens telkinio pobūdžio pavadinimas DIM_VAND_TELK_POB.VTP_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Vandens telkinių žuvingumas

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Vandens telkinių žuvingumo kodas Vandens telkinių žuvingumas.Vandens telkinių žuvingumo kodas DIM_VAND_TELK_ZUV.VTZ_KODAS
Vandens telkinių žuvingumo pavadinimas Vandens telkinių žuvingumas.Vandens telkinių žuvingumo pavadinimas DIM_VAND_TELK_ZUV.VTZ_PAVAD

Duomenų atvaizdavimo lygmens lentelės pavadinimas:
Veiklos

Duomenų atvaizdavimo lygmens stulpelio pavadinimas Loginio lygmens lentelės ir stulpelio pavadinimas Fizinio lygmens lentelė

ir stulpelis

Veiklos kodas Veiklos.Veiklos kodas DIM_VEIKLOS.VKL_KODAS
Veiklos pavadinimas Veiklos.Veiklos pavadinimas DIM_VEIKLOS.VKL_PAV
Veiklos tema Veiklos.Veiklos tema DIM_VEIKLOS.VKL_TEMA
Veiklos tipas Veiklos.Veiklos tipas DIM_VEIKLOS.VKL_TIPAS


SKYRIUS

4

Išrankų tvarkymas

Šiame skyriuje aprašyti scenarijai, kurios vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas

Perskaitysite, kaip atlikti šiuos scenarijus:

* Veiklos srities pasirinkimas;

* Ataskaitų redagavimo lango išdėstymas;

* Lentelės kūrimas;

* Duomenų rūšiavimas;

* Duomenų filtravimas;

* Ataskaitos išsaugojimas;

* Pakeisti ataskaitos atvaizdavimą;

* Parametrizuotos lentelės kūrimas;

* Funkcijos kūrimas;

* Keisti stulpelių atvaizdavimą;

* Tarpinės sumos įterpimas;

* Ataskaitų rinkinio kūrimas;

* Ataskaitų rinkinio turinio redagavimas

* Ataskaitų rinkinio parametro kūrimas;

* Ataskaitų rinkinio filtro kūrimas;


Veiklos srities pasirinkimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip pasirinkti veiklos sritį?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti reikiamą veiklos sritį
Pradinio lango pagrindinėje antraštėje spauskite [New]->[Analysis]. Pasirinkite veiklos sritį.


Ataskaitų redagavimo lango išdėstymas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Ataskaitų redagavimo lango išdėstymas. Scenarijų vykdo šias roles turintys
naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip išdėstytas ataskaitų redagavimo langas?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti veiklos sritį
Pasirinkite veiklos sritį vykdbydami scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas
3.
Išnagrinėti ataskaitų redagavimo langą
Ataskaitos redagavimo langas suskirstytas į skirtukus:

· [Criteria] – skirtukas skirtas redaguoti tiek ataskaitos, tiek ir atvaizduojamus duomenis.

· [Results] – skirtukas skirtas peržiūrėti ataskaitai, formuoti kito tipo ataskaitai (pvz.: grafikui), redaguoti ataskaitai.

· [Prompts] – skirtukas skirtas sukurti parametrus.

· [Advanced] – skirtukas skirtas generuojamos užklausos peržiūrai


Sukurti lentelę

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Sukurti lentelę. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip sukurti lentelę?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti veiklos sritį
Pasirinkite veiklos sritį vykdbydami scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas
3.
Pasirinkti veiklos srities objektus
Veiklos srities objektus sudaro:

· Lentelių atributai;

 • Rodikliai;
 • Hierarchijos.

Išskleiskite katalogą, nuspaudus [

] ir du kart spragtelkite ant norimo ataskaitoje matyti veiklos srities objekto

4.
Peržiūrėti ataskaitą
Ataskaitos peržiūrai spauskite [ Results ] skirtuką.


Ataskaitos išsaugojimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Ataskaitos išsaugojimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip išsaugoti ataskaitą?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Išsaugoti ataskaitą
Prisijungę prie sistemos, išsaugosite ataskaitą būdami bet kuriame sistemos lange, paspausdę nuorodą [
Save As
] viršutiniame dešiniajame lango kampe.


Duomenų rūšiavimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Duomenų rūšiavimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip rūšiuoti duomenis?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti veiklos sritį
Pasirinkite veiklos sritį vykdydami scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas
3.
Pasirinkti veiklos srities objektus
Pasirinkite veiklos srities objektus

4.
Rūšiuoti duomenis
Duomenų rūšiavimui nuspauskite dešinėje veiklos srities objekto esantį redagavimo mygtuko [

] ir pasirinkite [ Sort Ascending ] (t.y. rūšiavimas didėjimo tvarka) , [ Sort Descending ] (t.y. rūšiavimas mažėjimo tvarka) arba [ Clear
Sort ] (t.y. panaikinti rūšiavimą) 


Duomenų filtravimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Duomenų filtravimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip filtruoti duomenis?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti veiklos sritį
Pasirinkite veiklos sritį vykdbydami scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas
3.
Pasirinkti veiklos srities objektus
Pasirinkite veiklos srities objektus.
4.
Sukurti filtrą
Duomenų filtravimui nuspauskite dešinėje veiklos srities objekto esantį redagavimo mygtuką [

] ir pasirinkite [ Filter ]. Atsidariusiame lange pasirinkite pagal kokias sąlygas filtruosite ataskaitos duomenis. 


Funkcijos kūrimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Funkcijos kūrimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip sukurti funkciją?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti veiklos sritį
Pasirinkite veiklos sritį vykdydami scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas
3.
Sukurti funkcjią
Pasirinkite veiklos srities objektus ir spauskite dešinėje objekto esantį redagavimo mygtuką [

] -> [ Edit Formula ]. Atsidariusiame lange funkciją galite įvesti rankiniu būdu arba nuspaudus [ f(...) ]pasirinksite funkciją iš
funkcijų sąrašo. 

4.
Baigti kurti funkciją
Baikite funkcijos kūrimą paspaudę [ OK ].


Keisti stulpelio atvaizdavimą

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Keisti stulpelio atvaizdavimą. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip keisti stulpelio atavizdavimą?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti veiklos sritį
Pasirinkite veiklos sritį vykdydami scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas
3.
Keisti stulpelio atvaizdavimą
Pasirinkite veiklos srities objektą ir spauskite dešinėje objekto esantį redagavimo mygtuką [

] -> [ Column Properties ]. Atsidariusiame lange: 

· [ Style ] skirtuke pakeisite stulpelio spalvas, šriftą ir jo dydį.

· [ Column Format ] skirtuke pakeisite stulpelio pavadinimą ir eilučių atvaizdavimą

 • [ Data Format ] skirtuke pakeisite duomenų formatą.

· [ Conditional Format ] skirtuke pridėsite papildomas sąlygas.


Pakeisti ataskaitos atvaizdavimą

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Pakeisti ataskaitos atvaizdavimą. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip pakeisti ataskaitos atvaizdavimą?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti veiklos sritį
Pasirinkite veiklos sritį vykdydami scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas
3.
Sukurti grafiką
[ Criteria ] lange pasirinkite veiklos srities objektus ir spauskite [ Results ] skirtuką. Atsidariusiame lange spauskite „pridėti
ataskaitai vaizdą“ [] ir iš atsidariusio sąrašo pasirinkite ataskaitos tipą. 

4.
Redaguoti ataskaitą
Ataskaitos redagavimui spauskite []. Atsidariusiame lange: 

· Atspausdinsite ataskaitą nuspaudę [] ;

· Eksportuosite ataskaitą i kitus formatus nuspaudę [];

· Peržiūrėsite ataskaitą nuspaudę [];

· Atnaujinsite ataskaitos duomenis nuspaudę [];

· Sugupuosite duomenis nuspaudę [];

· Sukursite naują rodiklį nuspaudę [];

· Pakeisite ataskaitos pavadinimą nuspaudę [] ;

· Paslėpsite ataskaitos atvaizdavimą nuspaudę [];

 • Nuspasudę [  ] paslėpsite [ Layout ] skiltį;

· pakkeisite ataskaitos atvaizdavimo stilių[

];

 • Nuspaudę [

  Default ] pakeisite spalvas;
 • Nuspaudę [

  3D ] pasirinksite dvimatį ar trimatį atvaizdavimą;

Lango apačioje [ Layout ] skiltyje galite keisti veiklos srities objektus.

5.
Baigti ataskaitos redagavimą
Baikite ataskaitos redagavimą paspaudę [Done].


Parametrizuotos ataskaitos kūrimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Parametrizuotos ataskaitos kūrimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip sukurti parametrizuotą ataskaitą?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti veiklos sritį
Pasirinkite veiklos sritį vykdydami scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas
3.
Sukurti parametrą
[ Criteria ] lange pasirinkite veiklos srities objektus ir spauskite [ Results ] skirtuką. Atsidariusiame lange spauskite ataskaitos
viršuje spauskite [] . Atsidarys ataskaitos redagavimo langas. Perkėlimo metodu perkelkite atributus (angl. Drag and Drop) į [ Table prompts ] skiltį.
Ataskaitos viršuje atsiras pasirinkimo sąrašo parametras. 

4.
Peržiūrėti ataskaitą
Baikite ataskaitos formavimą paspaudę [ Done ].


Tarpinės sumos įterpimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Tarpinės sumos įterpimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip įterpti tarpinę sumą?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos
2.
Pasirinkti veiklos sritį
Pasirinkite veiklos sritį vykdydami scenarijų: Veiklos srities pasirinkimas
3.
Sukurti tarpinę sumą
[ Criteria ] lange pasirinkite veiklos srities objektus ir spauskite [ Results ] skirtuką. Atsidariusiame lange ataskaitos viršuje
spauskite [] . Atsidarys ataskaitos redagavimo langas. Prie veiklos srities objekto: 

 • Spauskite [  ] -> [ After ] pridėti tarpinę sumą.
 • Spauskite [  ] -> [ None ] panaikinti tarpinę sumą.

4.
Baigti tarpinės sumos kūrimą
Ataskaitos peržiūrai spauskite [ Done ].


Ataskaitų rinkinio kūrimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Ataskaitų rinkinio kūrimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip sukurti ataskaitų rinkinį?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos.
2.
Sukurti naują ataskaitų rinkinį
Pagrindinėje antraštėje pasirinkite [New] -> [Dashboard]. Atsidariusiame lange įveskite ataskaitų rinkinio pavadinimą, aprašymą,
pasirinkite katalogą, kuriame saugosite ataskaitų rinkinį. Pasirinkite [Add content now], jei norite pridėti turinį dabar, arba [Add
content later], jei norite pridėti turinį vėliau. 

3.
Baigti kurti ataskaitų rinkinį
Baikite kurti ataskaitų rinkinį paspaudę [ OK ].


Ataskaitų rinkinio turinio redagavimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Ataskaitų rinkinio turinio redagavimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys
naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip redaguoti ataskaitų rinkinio turinį?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos.
2.
Sukurti ataskaitų rinkinį
Sukurtkite ataskaitų rinkinį vykdydami scenarijų: Ataskaitų rinkinio kūrimas.
3.
Redagauoti ataskaitų rinkinį
Ataskaitų rinkinio redagavimo pagrindinis langas suskirstytas į kelias sekcijas:

· [ Dashboard objects ] – iš šios sekcijos pasirinkite ataskaitų rinkinio objektus;

· [ Catalog ] – skirta į ataskaitų rinkinį perkelti išsaugotas ataskaitas, filtrus, parametrus;

· [ Drop Content here ] – į šią sekciją perkelkite (angl. Drag and Drop) [Dashboard Objects] ir [Catalog] sekcijų objektus.

Viršuje lango yra ataskaitų rinkinio valdymo mygtukai, paspaudę:

 • [

  ] pridėsite naują puslapį;
 • [

  ] ištrinsite puslapį;
 • [

  ] pakeisite ataskaitų rinkinio opcijas;
 • [

  Preview ] peržiūrėsite ataskaitų rinkinį;
 • [

  Run ] pereisite į suformuotą ataskaitų rinkinį (Pastaba: jei ataskaitų rinkinio neišsaugojot dings pakeitimai);
 • [

  ] išsaugosite ataskaitų rinkinį.


Ataskaitų rinkinio parametro kūrimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Ataskaitų rinkinio parametro kūrimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip sukurti ataskaitų rinkinio parametrą?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos.
2.
Pereiti į parametro kūrimo langą
Pagrindinėje antraštėje pasirinkite [New]-> [Dashboard Prompt].
3.
Redaguoti parametrą
Atsidarys langas, kuriame nuspaudę :

 • [
  New
  ] -> [Column Prompt] pasirinkite kokiem atributam ir pagal kokias sąlygas kursite parametrą;

 • [
  Preview
  ] peržiūrėsite parametrą

 • [
  Open prompt from catalog
  ] įkelsite parametrą;
 • [
  Edit
  ] redaguosite parametrą;
 • [
  Delete
  ] ištrinsite parametrą;
4.
Baigti parametro kūrimą
Spauskite
Save Prompt
parametro išsaugojimui.


Ataskaitų rinkinio filtro kūrimas

Šioje skyriaus dalyje yra aprašoma kaip jūs turite atlikti scenarijų: Ataskaitų rinkinio filtro kūrimas. Scenarijų vykdo šias roles turintys naudotojai:

* BI ataskaitų kūrėjas


Kaip sukurti ataskaitų rinkinio filtrą?

Scenarijų vykdykite tokia tvarka:

1.
Prisijungti prie Oracle BI sistemos
Prisijunkite prie Oracle BI sistemos vykdydami scenarijų: Prisijungimas prie Oracle BI sistemos.
2.
Pereiti į filtro kūrimo langą
Pagrindinėje antraštėje pasirinkite [New]-> [Filter]. Pasirinkite veiklos sritį.
3.
Sukurti filtrą
Pasirinkite veiklos srities objektą ir pagal kokias sąlygas filtruosite.

4.
Baigti filtro kūrimą
Išsaugosite ataskaitų rinkinio filtrą paspaudę [
Save Prompt
].