Elektroninės paslaugos

AIVIKS – tai informacinė sistema, skirta surinkti, sisteminti ir kaupti duomenis apie aplinką bei užtikrinti duomenų ir informacijos apie aplinką viešumą.

Išskirtos trys paslaugų grupės numatomos teikti sistemos pagalba :

  • Viešosios paslaugos. Skirtos visiems išoriniams neregistruotiems (saviregistruotiems) aplinkos informacijos naudotojams ir yra nesusietos su specialiaisiais naudotojų poreikiais. Viešosos AIP paslaugos apima:

o       bendrosios aplinkosauginės informacijos teikimą (naujienos, straipsniai, dokumentai, ataskaitos, žemėlapiai, paieška, pagalba),

o       paslaugos AIVIKS dalykinių duomenų pagrindu (interaktyvios ataskaitos, interaktyvūs žemėlapiai teikiantys bendruosius duomenis apie aplinką ir jos būklę).

  • Paslaugos išoriniams duomenų teikėjams. Skirtos išoriniams naudotojams (pvz. juridiniams asmenims, teikiantiems ataskaitas apie taršą) atlikti teisės aktais numatytą duomenų deklaravimą elektroniniu būdu. Šiai paslaugų grupei priskiriamos tokios paslaugos kaip taršos šaltinių registravimas, ataskaitų formų pildymas, pateiktų ataskaitų peržiūrėjimas ir kt.
  • Vidinės paslaugos. Skirtos užtikrinti vidinių naudotojų – AAA, RAAD, AM bei kitų aplinkos sektoriaus valstybės valdymo institucijų darbuotojų – atliekamas veiklos funkcijas. Šiai paslaugų grupei priskiriamos tokios paslaugos kaip duomenų ir ataskaitų verifikavimas, informacijos tvarkymas, analizė ir publikavimas, DA ataskaitų generavimas ir publikavimas, metaduomenų tvarkymas, tematinių žemėlapių generavimas, sistemos administravimas ir kt.